Sport én wijkvoorzieningen in Sportpark Elsenburg

Nieuws
Rijswijks sportwethouder Larissa Bentvelzen: "Nu snel aan de slag om een multifunctionele accommodatie en toekomstbestendig sportcomplex te maken."
Rijswijks sportwethouder Larissa Bentvelzen: "Nu snel aan de slag om een multifunctionele accommodatie en toekomstbestendig sportcomplex te maken." (Foto: PR)

Sportpark Elsenburg wordt grondig onder handen genomen. Met vier nieuwe waterhockeyvelden, een nieuw wielerparcours, mountainbike- en veldrijdparcours en een volwaardig BMX fietscrossterrein met duurzame ledverlichting. Als het aan het college van Rijswijk ligt, komt daar straks de bouw nog bij van een nieuwe multifunctionele accommodatie die naast de verenigingen ook ruimte biedt aan wijkvoorzieningen zoals een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, fysiotherapie en podotherapie.

Door: Robert Heijdemann

Een lang gekoesterde wens van de verenigingen en de gemeente gaat hiermee in vervulling. “Ik ben trots dat we dit samen met alle partijen voor elkaar hebben gekregen. De besturen van de verenigingen zitten nu bij de architect om de multifunctionele accommodatie vorm te geven”, vertelt Larissa Bentvelzen, Rijswijks wethouder voor sport. “ Nu de sporttechnische herstructurering is afgerond gaan we nu aan de slag om met de realisatie van een multifunctionele accommodatie van Sportpark Elsenburg een modern en toekomstbestendig sportcomplex te maken”.

Uit jasje gegroeid

De Rijswijksche Hockey Club, opgericht in 1931, is sinds 1986 vaste bespeler op Sportpark Elsenburg. In 1931 werd er eerst gespeeld op een veldje aan de Lindelaan, nadat ze waren gestart op een veldje aan de Prinses Mariannelaan in Voorburg. Vervolgens speelden ze op een terrein in Rijswijk nabij het huidige NS station. Na een tussenstop op de Kleiweg en een eerste verblijf aan de Van Vredenburchweg, wordt in 1956 het sportterrein in het Julianapark betrokken. In 1986 vertrekt de RHC naar de huidige locatie aan de Lange Kleiweg. Medegebruiker van het sportpark werd de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan en vanaf deze zomer komt ook Fietscrossclub Rijswijk van het Oude Zwethpad naar Sportpark Elsenburg. De laatste jaren veranderde er veel in Rijswijk. De kassen in Sion maakten plaats voor de huizen van RijswijkBuiten. Door de sterke groei van Rijswijk neemt het aantal inwoners toe. En hiermee ook het aantal leden van de verenigingen. Door die groei was er met drie hockeyvelden niet meer voldoende veldcapaciteit. De Rijswijksche Hockey Club telt ruim 1.100 leden en er was een forse wachtlijst, daarom bestond de wens van een vierde hockeyveld. Dat is nu gerealiseerd en vanaf november 2021 worden de vier nieuwe watervelden voor hockey naar volle tevredenheid bespeeld. Alle drie de verenigingen rekenen de komende jaren op verdere groei.

Voorzieningen

“Het ontwerp voor het geherstructureerde sportcomplex is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de verenigingen en de gemeente Rijswijk. De nieuwe inrichting en alle sportfaciliteiten op het park bieden nu voldoende ruimte voor alle leden om te sporten”, vult Bentvelzen aan. “Er zijn vier nieuwe waterhockeyvelden aangelegd met waterbuffers en een waterberging van 400 m³ onder het vierde veld voor de beregening van de velden. De Spartaan fietst op een geheel vernieuwd wielrenparcours met led baanverlichting en een volwaardig mountainbike- en veldrijparcours met bruggen en hindernissen. Voor de BMX’ers is een professionele BMX-baan gebouwd”.

Verouderd

Het huidige sportpark voldoet qua verenigingsgebouw(en) niet meer aan de eisen van de tijd. Het huidige clubgebouw van de hockeyclub is te klein voor het grote aantal leden en gasten. Er zijn al jaren nieuwbouwplannen voor hun accommodatie. Het clubhuis van de Spartanen is vanwege de aanleg van de nieuwe wielerbaan gesloopt en zij hebben de toezegging van de gemeente dat zij een nieuw onderkomen krijgen. De Fietscrossclub Rijswijk heeft een nieuwe BMX-baan tot haar beschikking en ook voor deze club is een nieuw onderkomen noodzakelijk.

Wijkvoorzieningen

De bewoners van RijswijkBuiten willen voor bepaalde voorzieningen en activiteiten in hun wijk terecht kunnen. Scholen en een supermarkt zijn er al, maar het ontbreekt aan genoeg kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang of een fysiotherapeut en een podotherapeut. Clubhuizen van sportverenigingen worden vaak alleen in de avonden en het weekeinde gebruikt. Van de multifunctionele accommodatie op Sportpark Elsenburg wordt ook overdag gebruik gemaakt. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan verschillende gebruikers en gaat 16 van de 24 uur per dag gebruikt worden. Om de lasten voor verenigingen en bedrijven laag te houden, komen er zonnepanelen op de daken van het gebouw. De opgewekte energie wordt gebruikt voor onder meer de accommodatie zelf en bijvoorbeeld de sportverlichting.

De gemeenteraad beslist donderdag 1 juni over het plan voor Sportpark Elsenburg.