‘Gedachtegoed van Don Bosco staat na 70 jaar nog steeds fier overeind’

Nieuws
Marlies is al 27 jaar betrokken bij de (jeugd)activiteiten van Don Bosco.
Marlies is al 27 jaar betrokken bij de (jeugd)activiteiten van Don Bosco. (Foto: Charis Schouten)

In aanloop naar de reünie op 16 augustus sluiten we in Groot Rijswijk de serie 70 jaar multicultureel Jeugd Centrum Don Bosco in Rijswijk af met een interview met Marlies Cuppen. Marlies is al sinds 2008 aan Don Bosco verbonden waarvan de laatste twee jaar als leidinggevende.

Door: Paul Schott

Marlies is inmiddels 27 jaar betrokken bij de activiteiten van Don Bosco aan het Julialaantje in Rijswijk. Marlies: “Mijn tante stuurde mij als tienjarige met mijn drukke neefjes en broertje in 1996 naar het vakantiebos. Aanvankelijk had ik totaal geen zin en ging ik liever met mijn ouders op vakantie. Maar op de eerste dag heb ik al een vriendin gemaakt waar ik nog steeds dikke maatjes mee ben. Daarna hebben mijn ouders hun vakantieplannen moeten aanpassen aan het vakantiebos waar ik tot en met mijn 16e naar toen ben geweest als deelnemer. Ik vind het zo bijzonder dat ik daarna een paar jaar als vrijwilligster mijn steentje heb kunnen bijgedragen aan een van de bekendste projecten ofwel voor mij het Gouden Ei van Don Bosco. Ik heb er inmiddels al 19 edities opzitten.”

Vorming

Marlies beviel haar vrijwilligerswerk zo goed dat zij na haar studie event manager in 2008 haar werkzame leven bij Don Bosco is begonnen als projectmedewerker. Als eindscriptie benchmarking had zij het vakantiebos als onderwerp gekozen. Daarna is zij nooit meer van Don Bosco losgekomen. Marlies: “Toen ik bij Don Bosco kwam heb ik veel te danken gehad aan de paar Salesianen die er toen nog werkten. Zo heb ik met pater Biju Oledath internationale uitwisselingsprojecten uitgevoerd.

Thuisgevoel

De momenten die mij het meest gelukkig maken zijn - tussen alle grote activiteiten door - toch de individuele aandacht die we aan de kinderen kunnen besteden. Bij Don Bosco spelen kinderen afkomstig uit alle lagen van de samenleving. Daaronder ook kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben. Bij Don Bosco kunnen we hen een thuisgevoel en een luisterend oor bieden, precies wat zij vaak nodig hebben. Wij inspireren, stimuleren en begeleiden deze kinderen in hun ontwikkelingsproces om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en te benutten. De resultaten van deze pedagogische vorming zijn hartverwarmend. Zeker als je ziet hoe ouders soms emotioneel hierop reageren.”

Staf

Marlies die in 2010 als coördinator jeugdwerk werd aangesteld en sinds 2021 leidinggevende is, geeft leiding aan 8 betaalde krachten en 71 vrijwilligers. Marlies: “Wij hebben een heel enthousiast team waarvan sommigen al jaren aan Don Bosco verbonden zijn. Diversiteit en inclusie is zeker bij ons van toepassing. De medewerkers komen uit diverse culturen, maar ook vluchtelingen, mensen met een geestelijke en lichamelijke beperkingen maken onderdeel uit van ons team. Net als voor de kinderen geldt dat je aandacht moet hebben voor je mensen door bijvoorbeeld met verjaardagen een kaartje te sturen en af en toe eens een gezamenlijk te eten. De vrijwilligers blijven hangen en wij kennen daardoor weinig verloop.”


Marlies Cuppen in de moestuin van Don Bosco. - Paul Schott

Financiën

Het Jongerencentrum Don Bosco is voor zijn activiteiten financieel grotendeels afhankelijk van Don Bosco Werken in Nederland en van donaties door fondsen, bedrijven, Rotary, alsmede een bescheiden bijdrage van de Gemeente Rijswijk. Ook de verhuur van het gebouw brengt geld in het laadje. Marlies: "Op basis van de diverse projecten worden fondsen aangeschreven. We bieden ook sponsorpakketten aan waarop inmiddels twee bedrijven enthousiast hebben gereageerd. Wij bestaan bij de Gratie Gods van derden, maar het zou heel plezierig zijn als we voor de stabiliteit van de organisatie in de toekomst op een meerjarige subsidie zouden kunnen rekenen.” Marlies tot slot: "Ik ben blij dat het gedachtegoed van Don Bosco in Rijswijk na 70 jaar nog steeds fier overeind staat. Mensen geven kleur aan deze organisatie en de vrijwilligers zorgen voor een warme sfeer. Wel zou ik graag meer zekerheid en vastigheid voor de toekomst willen. Ik zou graag een soort denktank om me heen willen verzamelen die met creativiteit en inventiviteit inspeelt op de taken die ons te wachten staan. En wat zou het prachtig zijn als wij bij een komend festijn van het Jongerencentrum Koningin Máxima zouden mogen ontvangen”, zo besluit een zeer bevlogen Marlies Cuppen haar vlammend betoog als leidinggevende van Don Bosco Rijswijk.

Marlies Cuppen in de moestuin van Don Bosco