Maatregelen nodig voor verkeersveiliger Rijswijk

Nieuws
In Rijswijk blijkt dat een derde van de fiets- en bromfietsslachtoffers jongeren tussen de 12 en 24 jaar betreft.
In Rijswijk blijkt dat een derde van de fiets- en bromfietsslachtoffers jongeren tussen de 12 en 24 jaar betreft. (Foto: Erwin Dijkgraaf)

In Rijswijk is de kans om als fietser of bromfietser slachtoffer te worden van een ongeval, groter dan in de meeste andere gemeentes in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rijswijk staat binnen de regio nummer twee op de lijst van meeste ongevallen. Bij deze ongelukken raken ook steeds meer verkeersdeelnemers gewond.

Door: Marc Tangel 

Vorige maand verscheen een verkeersanalyse van de gemeente Rijswijk. Hierin valt te lezen dat tussen 2018 en 2021 er 1791 ongelukken hebben plaatsgevonden in deze gemeente. Bij een derde van deze ongevallen was minstens één (brom)fietser betrokken, terwijl dat tien jaar geleden nog bij een kwart van de gevallen was. In 2021 raakte zestig procent van de slachtoffers gewond bij een ongeval. Tien jaar eerder was dit nog slechts 34 procent.

“Een deel van deze ongelukken wordt veroorzaakt omdat we steeds sneller kunnen én gaan”, meent wethouder Armand van de Laar (D66, mobiliteit). “Nieuwe auto’s trekken sneller op en ook worden deze voertuigen steeds groter. Elektrische fietsen bereiken snelheden tot 50 kilometer per uur en het gebruik van speed pedelecs neemt toe. Nieuwe voertuigen als de goederenbakfiets en elektrische steps veroveren de fietspaden, waardoor maat- en snelheidsverschillen toenemen.”

In Rijswijk blijkt dat een derde van de fiets- en bromfietsslachtoffers jongeren tussen de 12 en 24 jaar betreft. “Dit is opvallend”, constateert Van de Laar, “omdat deze bevolkingsgroep in Rijswijk relatief klein is. Tegelijkertijd is dit de groep die juist veel gebruik maakt van de fiets en bromfiets.” De aanleiding voor de meeste ongevallen draait volgens het rapport om conflicten tussen de automobilist en fietser of bromfietser. Automobilisten verlenen fietsers in veel gevallen geen voorrang, bestuurders letten niet goed op of overtreden verkeersregels.

Locaties

De meeste ongevallen in Rijswijk vinden plaats op de Sir Winston Churchilllaan, Steenvoordelaan, Schaapweg, Huis te Landelaan en de ventweg van de Haagweg. Er zijn vier kruispunten waar directe actie tot verbetering voor de verkeersveiligheid nodig is, twee daarvan zijn bestempeld als zogenaamde ‘blackspots’: dit zijn locaties waar de afgelopen drie jaar meer dan zes mensen gewond zijn geraakt. Zo zijn er maatregelen nodig bij de kruising van de Schaapweg met de Sir Winston Churchilllaan om de zichtbaarheid van fietsers te verbeteren en de snelheid waarmee automobilisten de rotonde oprijden af te remmen. Bij de kruising van de Sir Winston Churchilllaan en de Prinses Margrietsingel zijn maatregelen nodig om conflicten tussen automobilisten en fietsers bij gelijktijdig groen licht tegen te gaan. Ten slotte zijn er ook bij de kruising van de Huis te Landelaan met de Dr. H. Colijnlaan aanpassingen nodig om conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en afslaand autoverkeer te voorkomen. “Al deze kruisingen maken deel uit van schoolroutes en doorgaande fietsroutes”, weet Van de Laar. “Veel kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, maken gebruik van deze oversteekplaatsen.”

Rijswijk zou, waar mogelijk, het aantal 30km/u wegen willen uitbreiden ter verhoging van de verkeersveiligheid. “Een voetganger of fietser die met deze snelheid door een auto wordt geraakt, heeft negentig procent kans dit te overleven”, aldus Van der Laar. “Bij vijftig kilometer per uur is die kans nog maar vijftien procent.” Toch zijn deze snelheidsremmende maatregelen niet op alle wegen in Rijswijk toe te passen in verband met hoofdroutes van hulpdiensten en buslijnen. “Een alternatieve manier om weggebruikers te bereiken is met campagnes, acties en handhaving”, aldus Van de Laar.


Volgens recente tellingen vinden dagelijks 4000 auto’s hun weg over deze fietsstraat  - Erwin Dijkgraaf

Van Rijnweg

Volgende week besluit de gemeente definitief of het viaduct tussen de Van der Kooijweg en de Van Rijnweg alleen toegankelijk wordt voor fietsers en ander langzaam verkeer. “Volgens recente tellingen vinden dagelijks 4000 auto’s hun weg over deze fietsstraat, waarbij de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur ruimschoots wordt overschreden. Dat levert zeer gevaarlijke situaties op voor alle verkeersdeelnemers”, meent Van de Laar. De Van Rijnweg is een belangrijke regionale schoolroute voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en onderdeel van het netwerk van hoofd- en stedelijke fietsroutes.

De raad heeft meerdere malen besloten dat de Van Rijnweg voor doorgaand langzaam verkeer bestemd zou worden. In deze wetenschap hebben veel inwoners hun huis gekocht in dit rustige deel van de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. De huidige verkeerssituatie staat echter haaks op deze gewekte verwachtingen. Daarom stelt het college de raad voor om het raadsbesluit nu al uit te voeren. Het viaduct wordt hiermee exclusief toegankelijk voor fietsers en ander langzaam verkeer. De Van Rijnweg blijft dan wel toegankelijk voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer, vanwege de aanliggende woningen. Dit lage aantal voertuigen is acceptabel in de fietsstraat.