Rijswijkse Bibliotheek aan de Vliet ontvangt Doe Weer Mee! Pluim 2023

Nieuws
Larissa Bentvelzen, Gerard Hendriks en Armand Jonker
Larissa Bentvelzen, Gerard Hendriks en Armand Jonker (Foto: Glazen Radiohuis )

In het kader van de Week van het lezen en schrijven kreeg de directeur-bestuurder Gerard Hendriks afgelopen vrijdag de Doe Weer Mee! Pluim Rijswijk 2023 uit handen van onderwijswethouder Larissa Bentvelzen en Armand Jonker, projectleider van Doe Weer Mee! Plaats van handeling was het Glazen Radiohuis aan het Jonkbloetplein in Den Haag waar de uitzending van 12 tot 15 september geheel ging over (het ontbreken van) basisvaardigheden zoals lezen, schrijven én rekenen ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven 2023.

Namens Bibliotheek aan de Vliet nam directeur-bestuurder Gerard Hendriks de oorkonde in ontvangst waarop het volgende juryrapport vermeld stond: “De Bibliotheek aan de Vliet ontvangt deze Pluim voor al hun inzet om taal te bevorderen binnen de gemeente Rijswijk. Het thema laaggeletterdheid staat hoog op de agenda: de bibliotheek wil graag het taboe rond laaggeletterde autochtone Nederlanders doorbreken. Het is voor veel mensen een plek van ontmoeting. Door vrijwilligers en professionals wordt hard gewerkt om taalvaardigheden te bevorderen en taalachterstanden te verminderen. Dit wordt bereikt met creatieve, leerzame en leuke projecten gericht op taal. Zo zijn er leesclubs, die al jaren bij elkaar komen en is het spreekuur van het Taalhuis een laagdrempelige manier om binnen te wandelen.

Aanpak laaggeletterdheid

In de regionale wervingscampagne Doe Weer Mee! van ROC Mondriaan werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt in de Week van Lezen en Schrijven aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert. De wervingscampagne Doe Weer Mee! richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor meer info ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer of smartphone. In onze regio gaat het om 18 procent van de volwassenen. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben.