Toekomst van Van Rijnweg splijt Rijswijk

Nieuws
Tinis Kaffa.
Tinis Kaffa. (Foto: PR foto)

Rijswijk is verdeeld over de toekomst van de Van Rijnweg. Vandaag besluit de gemeente in de raadsvergadering definitief of het viaduct tussen de Van der Kooijweg en de Van Rijnweg alleen toegankelijk wordt voor fietsers en ander langzaam verkeer. Uit een enquête van Wij.Rijswijk blijkt dat 85 procent van de respondenten de Van Rijnweg open wil houden voor al het verkeer. Ook de politiek is verdeeld.

Door Marc Tangel

Van de Rijswijkse inwoners die de enquête van Wij. Rijswijk hebben ingevuld, is 85 procent voor het openhouden van de Van Rijnweg. De vragenlijst is binnen anderhalve week ruim 850 keer ingevuld. De verkeersdrukte op de Prinses Beatrixlaan is één van de redenen die zwaar meeweegt in de keuze om de Van Rijnweg, tenminste tijdelijk, open te houden. “Er wordt aangegeven dat de Prinses Beatrixlaan voor veel Rijswijkers geen alternatief is voor de Van Rijnweg,” zegt Tinus Kaffa, raadslid van Wij. Rijswijk. “De reis kan twintig tot veertig minuten langer duren als je over de Beatrixlaan moet rijden. Inwoners zien daarom niet in waarom de Van Rijnweg met zo’n haast afgesloten moet worden.”

Belangrijke route

Ook Beter voor Rijswijk vraag zich af of de afsluiting van de Van Rijnweg echt nodig is. De weg is een belangrijke regionale schoolroute voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen en onderdeel van het netwerk van hoofd- en stedelijke fietsroutes. Daarnaast is het andersom een belangrijke route voor de peuteropvang, de woonwijken Steenvoorde en Eikelenburg en de sportverenigingen in De Hoekpolder. De inwoners van Sion geven aan dat hun wijk soms al afgesloten lijkt te zijn van Rijswijk en dat het afsluiten van de Van Rijnweg alleen maar bijdraagt aan het gevoel dat de wijk niet meer bij Rijswijk hoort.

Verantwoordelijk wethouder Armand van der Laar (D66, mobiliteit) ontkent niet dat de bewoners van Sion en Hoekpolder in de nieuwe situatie zullen moeten omrijden en dus hinder zullen ondervinden van de afsluiting, maar voor hem gaat het om een afweging tussen een paar minuten meer reistijd en de verkeers(on)veiligheid van een kwetsbare doelgroep: de kinderen die naar school of hun sportvereniging fietsen.

Onoverzichtelijk

Dat laatste is vooral ook een argument van de voorstanders van het afsluiten van de Van Rijnweg. De drukte op de weg, met name het versmalde gedeelte aan de kant van Sion, wordt als onoverzichtelijk ervaren. “Veel inwoners zien hard rijdende auto’s op een weg waar ook fietsers gebruik van maken,” zegt Kaffa. “Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker als automobilisten haast hebben en er kinderen deelnemen aan het verkeer.”

De verdeeldheid is terug te zien in de Rijswijkse politiek. VVD, Beter voor Rijswijk, WIJ.Rijswijk en de Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid kiezen voor het openhouden van de Van Rijnweg met behulp van verkeer vertragende maatregelen. Zo pleit Beter Voor Rijswijk voor het aanleggen van verkeersdrempels in deze fietsstraat, om de gemiddelde snelheid van automobilisten op deze wijze terug te dringen. PvdA, D66 en GroenLinks willen de weg liever sluiten. RijswijksBelang heeft zijn standpunt nog niet publiekelijk uitgesproken. Hun zetels zijn doorslaggevend tijdens de raadsvergadering van deze week, waarin de gemeenteraad een beslissing neemt over het al dan niet afsluiten van de Van Rijnweg.

“Op basis van ons onderzoek komen we tot een duidelijke conclusie,” zegt Kaffa. “Het voorstel van het college om de Van Rijnweg te sluiten is er een die op weinig begrip bij inwoners kan rekenen. Wel is het duidelijk dat er iets moet worden gedaan aan de veiligheid van deze weg.”