Van Rijnweg blijft open voor automobilisten

Nieuws
De Van Rijnweg blijft open voor automobilisten, maar moet wel veiliger worden gemaakt.
De Van Rijnweg blijft open voor automobilisten, maar moet wel veiliger worden gemaakt. (Foto: PR)

Het voorstel om de Van Rijnweg af te sluiten voor autoverkeer is gisteren met 17 stemmen tegen en 14 stemmen voor verworpen in de Rijswijkse gemeenteraad. De weg wordt wel afgesloten voor vrachtverkeer en moet veiliger worden gemaakt.

In een bewogen raadsvergadering stonden voor- en tegenstanders van de afsluiting lijnrecht tegenover elkaar. D66, CDA, CU, PvdA en GroenLinks beargumenteerden dat de Van Rijnweg in de huidige vorm niet verkeersveilig genoeg is. Deze partijen wilden de weg afsluiten voor automobilisten en inrichten als fietsstraat, conform het voorstel aan de gemeenteraad. De VVD, Beter voor Rijswijk, Wij.Rijswijk, de Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid en Rijswijks Belang bleven tegen dit voorstel. De stemronde aan het eind van het debat viel uit in het voordeel van de tegenstanders van de wegafsluiting.

Wel is er een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen zo snel mogelijk verkeersveiligheid verhogende maatregelen te treffen op de Van Rijnweg. De route afsluiten voor vrachtverkeer is er hier één van. Ook moeten hier en op de Van der Kooijweg snelheidsbeperkende maatregelen worden ingevoerd. Indien nodig moet de weg hiervoor opnieuw worden ingericht.