Gemeente Rijswijk voert bewonersgesprekken om onrust over afvalinzameling op te lossen

Nieuws
De commotie die de uitrol van 2400 mini containers in enkele Rijswijkse wijken opleverde heeft wethouder Mark Wit verrast.
De commotie die de uitrol van 2400 mini containers in enkele Rijswijkse wijken opleverde heeft wethouder Mark Wit verrast. (Foto: Remie Kranendonk | REEM.)

Met het voeren van wijkgesprekken hoopt wethouder Mark Wit (GroenLinks) een einde te maken aan de onrust die eerder dit jaar is ontstaan rond het inzamelen van afval. De gesprekken zijn deze week begonnen. De uitkomsten zullen voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

De commotie die de uitrol van 2400 mini containers in enkele Rijswijkse wijken opleverde heeft de wethouder verrast. Al sinds 2015 zet de gemeente in op voorscheiding van papier, karton, plastic, textiel en glas. In juni werd gestart met het leveren van minicontainers voor PMD, papier en GFT op de laatste 2400 adressen in Rijswijk die nog niet op dit systeem waren overgegaan. “Daar hebben wij naar ons idee veel over gecommuniceerd”, vertelt de wethouder. “We hebben presentaties gegeven bij bewonersbijeenkomsten en we hebben vanuit de gemeente brieven gestuurd. Tegelijkertijd moeten we constateren dat dit niet voldoende is geweest, want dit alles heeft geleid tot een hoop commotie. Vooral in de Strijp.” De onrust leidde tot het aannemen van de motie “Staak het nieuwe inzamelen” in de gemeenteraad, waarmee verdere uitrol van de minicontainers werd stopgezet. De reeds geleverde 1200 minicontainers moesten bovendien weer worden opgehaald en worden opgeslagen op een externe locatie. De wethouder schat in dat de extra kosten hiervoor zo’n €100.000,- zullen bedragen.

Beleid vaststellen

Inmiddels voert Wit gesprekken met bewoners van de betreffende wijken over het nieuwe inzamelen. Dit zijn één op één gesprekken op afspraak. “Het is wel duidelijk dat voor een volle zaal gaan staan en je verhaal vertellen niet werkt. Dat hebben we wel geleerd”, aldus De Wit. “Alles wat uit deze gesprekken komt gaan we samenvatten en meenemen in het beleid dat we eind dit jaar met de raad willen vaststellen.”

Afvalstoffenheffing

Volgens de wethouder staan alle opties nog open: “Voor mij is het belangrijk dat we er zo veel mogelijk aan doen om zo veel mogelijk afval te scheiden en zo weinig mogelijk restafval op te halen.” Volgens Wit valt op dat laatste punt nog veel te winnen. “Ons restafval bestaat voor 33 procent uit groente, fruit en tuin afval. Daarnaast zit er nog tien procent aan papier en karton tussen en datzelfde percentage vinden we terug aan glas. Het laatste deel bestaat uit plastic. Qua gewicht is dat niet veel, maar plastic heeft veel volume. Uiteindelijk is 37 procent van elke vuilniszak echt restafval.” Volgens Mark Wit biedt een Rijswijks gezin per jaar gemiddeld 220 kilo restafval aan. Bij de buren in Pijnacker-Nootdorp is dat 30 kilo per jaar. “Als wij veel voorzieningen aanbieden, maar er wordt geen gebruik van gemaakt, dan zie je dat niet terug inde afvalstoffenheffing”, aldus Wit. “Restafval verbranden is duur en wordt steeds duurder. Uiteindelijk willen we de afvalstoffenheffing betaalbaar houden voor de inwoners van Rijswijk, maar voor een deel is dat toch iets dat we samen moeten doen.”