Spelenderwijs leren ‘Rijswijk’ droog te houden

Nieuws
De kinderen van groep 7 van Kindcentrum BuitenRijck zijn druk in de weer om de Rijswijkse wijk droog te houden.
De kinderen van groep 7 van Kindcentrum BuitenRijck zijn druk in de weer om de Rijswijkse wijk droog te houden. (Foto: Robert Heijdemann)

Wat hebben we geleerd van de extreme hoeveelheid regen met overstromingen en grote wateroverlast in Limburg? Leerlingen van Rijswijkse basisscholen - de jeugd heeft de toekomst - deden proefjes over klimaatverandering en wateroverlast. En ontdekten het belang van meer groen en minder steen.

Door: Robert Heijdemann

“Het doel van het evenement op dinsdag en woensdag bij Groenrijk aan de Laan van ‘t Haantje is om leerlingen op een leuke manier te leren over het vergroenen van je tuin of schoolplein. Dit doen we door eerst te vertellen over het onderwerp en de leerlingen daarna zelf aan de slag te laten gaan in ons eigen waterlab”, vertelt Siebe Overdijk van de Wavemakes United. “Zo leren de kinderen spelenderwijs met proefjes over wat je zelf kan doen als het gaat om klimaatverandering, droogte en wateroverlast, wat er mogelijk is en hoe het werkt”. Collega Roos Immerzeel vult aan: “Zo maken we ze enthousiast over het belang van water en geven inzicht in het belang om tuinen en steden groen in te richten en om water af te voeren.” In het kader van de campagne ‘Plant je mee’ krijgen de leerlingen ook een bloembol, die ze in een potje doen, mee naar huis.

Jongeren

Jongeren maken het verschil. Het wordt vaak gezegd: “we zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die er iets aan kan doen”. Kinderen en jongeren spelen daarom een belangrijke rol voor de toekomstige inzet tegen klimaatverandering”, zegt Siebe. Wavemakes United werkt wereldwijd. Ze wil uiteindelijk elk jaar 1 miljoen jongeren de boodschap vertellen over de klimaatverandering en wat je je eraan kan doen. Een evenement zoals in Rijswijk is ook gehouden in Leeuwarden. Siebe: “Met wat we hier hebben geleerd, gaan we volgend jaar langs in meer steden en dorpen.” Door juist jongeren bewust te maken van de bijdrage die ze zelf kunnen leveren, kan een domino-effect ontstaan. Roos: “Jongeren spelen in het gezin vaak een belangrijke rol om dit soort onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Waterbom

In juli 2021 kreeg Limburg te maken met een extreme hoeveelheid neerslag met overstromingen en grote wateroverlast als gevolg. De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om op te halen wat we van deze crisis hebben geleerd. Met de kennis die we toen hebben opgedaan zijn we beter voorbereid op wateroverlast en overstromingen. “De waterbom die in Limburg viel kan immers overal vallen. In het advies van de beleidstafel wordt geconstateerd dat het waterbewustzijn van de inwoners van Nederland laag is: zij schatten het risico op wateroverlast en overstromingen laag in. Daarnaast bestaat er een bepaalde vanzelfsprekendheid rond waterbeheer, waardoor mensen weinig tot geen rol voor zichzelf zien om wateroverlast te beperken”, aldus Jeanine van de Haterd van het Programmateam Ons Water. “Doordat extreem weer zich steeds vaker voordoet en steeds heviger van karakter wordt, kunnen waterbeheerders de verantwoordelijkheid voor droge voeten alleen niet langer dragen. Er is ook inzet van (andere) overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig om de overlast door te veel water te beperken. Alle partijen hebben hier een rol”.