Lezersbrieven: Rijswijk aan het woord

Nieuws
stuur uw reacties naar redactie.rijswijk@rodi.nl.
stuur uw reacties naar redactie.rijswijk@rodi.nl. (Foto: Pexels)

De redactie van Nieuwsblad Rijswijk ontvangt regelmatig brieven van lezers. Op de laatste dag van de maand publiceren we hieruit een overzicht. Zelf ook een reactie insturen? Dat kan via redactie.rijswijk@rodi.nl.

Zo betoogt de heer Hoonhout het ‘een moedig besluit’ te vinden van burgemeester Huri Sahin om de sinterklaasoptocht met zwarte Pieten door Rijswijk te verbieden. “Zoals iedereen weet ligt dit gevoelig en leidt het tot veel weerstand”, schrijft hij en vervolgt: “Dit jaar stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van Maaike Harmsen van de Christen Unie voor het organiseren van Sint intocht met roetveegpieten in plaats van ‘traditionele’ zwarte pieten. Hiermee gaf de gemeenteraad uitvoering aan het landelijke streven voor Sintintochten volgens de richtlijnen van omroep NTR, dus met roetveegpieten en pieten met allerlei huids- en haarkleuren. 

Marc Weterings legde zich niet neer bij het raadsbesluit en diende een evenementen aanvraag in voor een eigen intocht met traditionele zwarte pieten, een week na de gemeentelijk intocht. Intochten met een dergelijk karakter leidde de afgelopen jaren in Nederland tot lokaal veel onrust in de samenleving en vragen onevenredig veel (schaarse) politie-inzet. Burgemeester Huri Sahin besloot geen vergunning te verlenen aan de organisatie die zaterdag 25 november een sinterklaasintocht met zwart geschminkte pieten wilde houden. De burgemeester oordeelde, mede op advies van de politie, dat de openbare orde en veiligheid bij de optocht niet kon worden gewaarborgd. 

Ik vond dat een moedig, maar wel een verstandig besluit. Weterings zou er goed aan doen zich hierbij neer te leggen. Er ligt een raadsbesluit door een meerderheid van de raad gesteund. Als lokale partij doet hij er verstandig aan uitvoering te geven aan deze democratische besluitvorming, waar hij notabene zelf onderdeel van is.”

Broekriem aanhalen

Een andere lezer reageerde op het voorpagina artikel van 9 november, waarin wordt gesteld dat Rijswijk de broekriem moet aanhalen. “Rijswijk groeit veel harder dan ze volgens haar eigen Stadsvisie Rijswijk 2030 aankan”, laat de heer Hoyer weten. “Deze met de inwoners afgestemde visie, die uitgaat van harmonische groei, goede voorzieningen, klimaatbestendigheid en versterking van groen, is terzijde gelegd om de véél grotere groeiambities te realiseren. Het groenbeleidsplan is als maatstaf verworpen. Alles staat in het teken van bouwen, waarbij grote risico’s worden genomen. Nu al is groenonderhoud het kind van de rekening. Nu al is mobiliteit een groot probleem. Nu al zijn de voorzieningen onvoldoende. 

De huidige koers van ongeremd doorbouwen maakt de situatie alleen maar nijpender en de financiële gevolgen groter. Koop alvast een gaatjestang: de broekriem zal nóg veel strakker moeten worden aangehaald.”

Ongesorteerd grofvuil

Tenslotte verbaasde de heer Mekkes zich eind deze maand over de wijze waarop het grofvuil bij hem aan de Huis te Landelaan werd opgehaald. “Terwijl wij ons best doen om op een duurzame manier afval te scheiden, zag ik van alles door elkaar in de vuilniswagen verdwijnen”, schrijft hij. “Mijn verbazing werd nog groter toen er ook een complete koelkast in de wagen verdween, terwijl er een apart vrachtwagentje bij stond waar al witgoed in stond. 

Ik begrijp hier niets van. Van duurzaamheid is hier geen sprake en het motiveert niet echt om netjes afval te blijven scheiden. Als je bij de vuilnisstort afval komt brengen moet je, terecht, hetgeen je bij je hebt in verschillende bakken deponeren, maar als grofvuil wordt opgehaald is het blijkbaar niet meer belangrijk.”

Reageren? Schrijf naar redactie.rijswijk@rodi.nl.