Projectleider woonwagenkamp De Strijp aan ‘t werk

Nieuws
Op een druilerige en winterse middag ligt het woonwagenkamp er troosteloos bij. Maar niet voor lang meer.
Op een druilerige en winterse middag ligt het woonwagenkamp er troosteloos bij. Maar niet voor lang meer. (Foto: Robert Heijdemann)

Al lange tijd staat de renovatie van het woonwagenkamp De Strijp op de agenda. Recent is een projectleider aangesteld die nu meters gaat maken. “Er zijn al gesprekken geweest met aantal bewoners van het woonwagenkamp,” vertelt de betrokken wethouder Gijs van Malsen in het Forum van de gemeenteraad.

Door: Robert Heijdemann

“We gaan daar nu mee door. We zullen de komende maanden gebruiken om het onderzoek te doen. Dat betekent dat het raadsvoorstel dat nodig is om de renovatie te bekostigen waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2024 naar de gemeenteraad zal komen”.

Beter voorstel

Gijs van Malsen: Het hele terrein aan de Strijplaan moet worden gerenoveerd. Er moeten ook nieuwe wagens op komen. De afspraak was dat we samen met Rijswijk Wonen een projectleider voor zouden inhuren. Dat is gebeurd en die is dus begonnen”. Door eerst met een projectleider te beginnen die al met de bewoners in gesprek gaat, zal het voorstel van hogere kwaliteit zijn. Het bedrag dat gevraagd zal worden om het terrein te renoveren is dan meer in overeenstemming met het bedrag dat uiteindelijk nodig zal zijn.

Urgentie

Raadslid Annemie Koegler van Rijswijks Belang: “Er is best urgentie bij het opknappen van het woonwagenkamp en het bijplaatsen. Is dit ook met de bewoners besproken en hoe hebben zij dit ontvangen?”. Deze urgentie voor het hele terrein onderschrijft de wethouder. “Het is mooi dat we daar nu voortvarend mee aan de slag kunnen gaan. We zijn nu in gesprek met de bewoners. We willen eerst goed in kaart brengen wat de behoefte zijn voordat we het hele plan kunnen actualiseren en beginnen met de renovatie”.

Tussen de kassen

Eerder was Nieuwsblad Rijswijk al met Rijswijk Belang raadsllid Marc Weterings op het terrein en sprak toen met Moeder Anja en zoon Django in hun de 27 jaar oude woonwagen. “Wij kwamen in 1996 hier als de eerste bewoners, er waren nog geen huizen. Alleen maar kassen”, vertelt Django. “De wagens hebben een levensduur van zo’n 20 jaar, de problemen stapelen zich op. Zoals schimmel en een afgekeurde de elektrische installatie. Alle wagens worden gesloopt, er komen milieuonderzoeken, de grond wordt bouwrijp gemaakt voor de plaatsing van negen nieuwe wagens en de gemeente draagt het eigendom over aan Rijswijk Wonen. In het eerste kwartaal van 2024 worden de nieuwe wagens besteld.

Begin 2025 opening

“De gemeente Rijswijk heeft al een bedrag van € 80.000 gereserveerd. Voor de aanstelling van een projectmanager, bodemonderzoek en het bouwrijp maken van de grond onder de wagens van het woonwagenkamp De Strijp”, maakt Marc duidelijk. “Wij hebben al onze inbreng kunnen geven voor de nieuwe indeling. Er komen negen wagens terug omdat de Brandweer een grotere afstand tussen de wagens eist”, vult Django aan. Begin 20024 moet het voorwerk klaar zijn en kunnen de nieuwe wagens worden besteld. Naar verwachting zal een jaar later het vernieuwde woonwagenkamp weer bewoond kunnen worden.