Rijswijks Belang bezorgd om stijgend aantal woningzoekenden

Nieuws
In Rijswijk zijn momenteel 8475 mensen op zoek naar een nieuwe woning.
In Rijswijk zijn momenteel 8475 mensen op zoek naar een nieuwe woning. (Foto: Archieffoto)

De stijgende trend in het aantal woningzoekenden in Rijswijk heeft de aandacht getrokken van Rijswijks Belang. “Momenteel zijn er in Rijswijk 8475 mensen op zoek naar een woning”, constateert fractievoorzitter Marc Weterings. “Ook al zijn deze mensen niet allemaal actief op zoek, dit aantal is schrikbarend.”

Volgens cijfers, die werden opgevraagd door Rijswijks Belang, is het aantal mensen op zoek naar een woning in deze stad gestaag gestegen van 6577 in 2020 naar 8475 in 2024. Sinds 1 januari van dit jaar stelt een nieuwe wetswijziging gemeenten in staat om de helft van alle huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen toe te wijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. “Dit is een positieve ontwikkeling van 25 procent lokaal maatwerk naar 50 procent,” aldus fractievoorzitter Marc Weterings. “Echter, wat ons betreft had dit percentage nog hoger mogen zijn, zoals ook vermeld staat in ons programma.”

Meer kans

Toch is Weterings voorzichtig optimistisch: “Nu kunnen Rijswijkse starters meer kans maken op een woning en daarmee ook eerder het ouderlijk huis verlaten zonder te moeten verhuizen naar een andere gemeente. Daarnaast biedt het ouderen de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen wanneer zij kleiner willen gaan wonen.” Rijswijks Belang zal nauwlettend toezien op de naleving van deze nieuwe regels door het college. “We verwachten lagere cijfers van Rijswijkse woningzoekenden in 2025,” verklaarde de fractievoorzitter. “Indien dit niet het geval is, zullen er consequenties zijn voor het vertrouwen in dit college.”

In de Rijswijkse gemeenteraad is de afgelopen periode regelmatig gesproken over de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van een woning. Rijswijks Belang is van mening dat de focus hier moet liggen op het helpen van lokale woningzoekenden. “Eerst willen we de ruim 8.475 Rijswijkse woningzoekenden helpen,” aldus de fractievoorzitter. “Statushouders kunnen ook een woonpas aanvragen en achteraan in de bestaande rij aansluiten”, besluit hij.