Rijswijk bouwt te weinig sociale woningen

Nieuws
Erik van der Veer: "De laatste jaren hebben we alleen maar ingeleverd op onze sociale woningvoorraad."
Erik van der Veer: "De laatste jaren hebben we alleen maar ingeleverd op onze sociale woningvoorraad." (Foto: Robert Heijdemann)

Jarenlang bestond minimaal 30% van de nieuwe woningen in Rijswijk uit sociale huurwoningen. Nu is dit percentage gezakt naar 28,9% en als we geen extra actie ondernemen, dan gaan we naar 24%. Slecht nieuws voor starters op de woningmarkt die aangewezen zijn op een betaalbare sociale huurwoning. Wat doet Rijswijk hieraan?

Door: Robert Heijdemann

Het was de laatste raadsvergadering waarbij de Rijswijkse woningmarkt aan de orde kwam. PvdA-raadslid Wil van Nunen meldde dat de Provincie Zuid Holland duidelijke richtlijnen geeft – namelijk 30 tot 40% sociaal bij nieuw te bouwen woningen - aan gemeenten zoals Rijswijk, als zij onder het gestelde minimum percentage van 30% sociale huurwoningen is gekomen. Even was het stil in de raadzaal.

Inleveren op voorraad

Met raadslid Erik van der Veer (PvdA) kijken we naar de oorzaak en wat er moet gebeuren. “Tijdens de college-onderhandelingen heeft de PvdA het initiatief genomen om 30% sociaal op te nemen in het coalitieakkoord. Met steun van GroenLinks zijn ook de andere coalitiepartijen akkoord gegaan om voor om de 30% sociaal te gaan. Het was dus een echt PvdA punt in de onderhandelingen”. Dit resulteerde overigens ook dat de PvdA de wethouder Volkshuisvesting en Armoebestrijding in het huidige college heeft mogen leveren. “Die coalitieafspraak is voor ons erg belangrijk. Want we zijn de laatste drie periodes alleen maar aan het inleveren op onze sociale voorraad. Er wordt dus nu hard gewerkt om die 30% te halen in de komende jaren”.

Moeilijke opgave

Het tekort aan betaalbare huurwoningen is een landelijk probleem. Rijswijk heeft extra problemen dat het halen van minimaal 30% nog moeilijker maakt. Zoals het gebrek aan eigen grondposities van de gemeente. “Sociale woningen bouwen kost nu eenmaal geld. In gemeenten met locaties die nog in eigendom zijn van de gemeente heb je wat meer mogelijkheden. Rijswijk heeft daarentegen nog maar heel weinig eigen grondposities, zoals de Marimbahal en de Triaslocatie. Daar zou je dan 100% sociale woningbouw moeten realiseren om richting de 30% te gaan”. Een andere optie is om bij herontwikkeling van wijken, prestatieafspraken te maken met de woningbouwcoöperaties. “In Te Werve Oost bijvoorbeeld worden 359 sociale woningen afgebroken en daar komen 600 woningen terug en dertig zorgwoningen. Daarvan wordt helaas maar 50% sociaal. Netto hou je daardoor zelfs minder over en lever je in op je voorraad sociale huurwoningen. Dat gebeurt helaas wel meer”. Door afspraken te maken hoop je uiteindelijk dit verschil weer te compenseren.

Kwestie van geld

Waarom niet meer sociale woningen bouwen? “Het is een kwestie van geld, anders krijg je bouwplannen niet meer rond of de woningen worden erg klein in oppervlakte. Er wordt altijd geknepen. Komt men niet uit met de prijs dan gaat dat altijd ten koste van het aantal sociale woningen. Het blijft een kwestie van geld en zaak om goed te onderhandelen”. En daar is onze wethouder Gijs van Malsen volop mee bezig! Meer sociale woningen bouwen vraagt meer geld. Is er geen slimme manier om dat bijeen te krijgen? “In Rijswijk Buiten heeft de gemeente gezorgd voor een eigen Woonfonds. Daarmee zijn 100 midden huurwoningen gebouwd voor o.a. leraren en de agenten”. Zou er ook een Woonfonds kunnen komen ook voor de sociale woningbouw? “Nou wie weet, dat zouden we kunnen onderzoeken! Voor de ondertunneling van de Beatrixlaan heeft Rijswijk 30 miljoen apart gezet. Zoals het er nu uitziet gaat dit niet door. Wellicht kunnen we als gemeente hier wat mee doen, bijvoorbeeld de sociale woningbouw stimuleren. Wetende dat we natuurlijk ook goed op de uitgaven moeten blijven letten om onze begroting niet met grote tekorten te laten oplopen. En voor de instelling van een Woonfonds Sociale Woningbouw is natuurlijk wel de meerderheid van de raad nodig. Maar aan de PvdA zal het niet liggen!”

2800 actief op de wachtlijst

In Rijswijk staan 8500 gegadigden op de lijst voor een woning. Een aantal van 2800 zoekt actief. “En de cijfers lopen elk jaar op. Vroeger schreef je je in als je 18 was om na 5 jaar een huis te krijgen. Tegenwoordig lukt dit dus niet meer. De huidige huisvestingsverordening maakt het wel mogelijk om bij nieuwbouw 50% of meer voor Rijswijkers te bestemmen. Maar helaas veel bouwprojecten vergen door alle regels en procedures tegenwoordig wel 8 tot 10 jaar. Inmiddels zijn ook nog in Rijswijk bijna alle grote stukken grond bebouwd. We moeten het dus nu vooral hebben van snipperlocaties en herontwikkeling van wijken. Maar het gevolg hiervan is dat de aanwas van nieuwe sociale woningen niet snel genoeg gaat. En de woningen die er dan komen zijn vaak duur en vallen daarom boven de sociale huurgrens van 879 euro of gaan in de verkoop. De komende jaren komen er zo’n 11.000 woningen bij in Rijswijk, om op de 30% sociale woningvoorraad te komen en te blijven moeten er daarvan 3300 sociaal zijn”. En daar wordt gelukkig door onze wethouder en het college hard aan gewerkt om dit voor onze woningzoekenden te bewerkstelligen.