SchuldHulpMaatje Rijswijk is hard nodig

Partnerbijdrage
Hulp bij financiële zorgen is voor veel Rijswijkers nu hard nodig, merkt Davo van Peursen, voorzitter van het bestuur.
Hulp bij financiële zorgen is voor veel Rijswijkers nu hard nodig, merkt Davo van Peursen, voorzitter van het bestuur. (Foto: PR)

‘Samen lukt het!’ Dat is het devies van SchuldHulpMaatje Rijswijk, de stichting die in Rijswijk vrijwilligers inzet om inwoners hulp te bieden bij financiële zorgen en nood.

En dat is hard nodig, laat Davo van Peursen, de voorzitter van het bestuur, aan onze redactie weten. Een groot aantal bewoners leeft al langere tijd onder de armoedegrens en maakt gebruik van de Voedselbank in Nieuw-Rijswijk en van de Weggeefwinkel in Oud-Rijswijk. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, met een enorme energiecrisis en toenemende inflatie als gevolg, nemen voor veel gezinnen de financiële zorgen hand over hand toe. Iedereen merkt dat de prijzen stijgen: de kosten voor het levensonderhoud zijn voor veel gezinnen met kinderen steeds moeilijker op te brengen.

Maatjes

SchuldHulpMaatje Rijswijk (https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-rijswijk) kan hierbij belangrijke steun bieden. Bewoners in financiële nood kunnen een beroep doen op hulp van professioneel opgeleide vrijwilligers, ‘maatjes’, om hen bij te staan. Een maatje helpt om een goed inzicht te krijgen op de eigen financiën, om weer een vaste structuur te bouwen op financieel gebied, om na te gaan welke steun van buitenaf kan worden aangevraagd. Zelfs kan een maatje hulp bieden om in bijzondere gevallen de afsluiting van gas en elektra en zelfs huisuitzetting te helpen voorkomen.

Hulp

Wel is het van groot belang dat degene die hulp vraagt, ook bereid is zelf de handen uit de mouwen te steken en initiatieven te nemen. Hulpvragers en maatjes werken samen om uit de problemen te komen. Heb je financiële begeleiding nodig? Of wil je vrijwilliger worden om als maatje hulp te bieden? Kijk dan op de hiervoor genoemde website. Want, zoals Davo van Peursen zegt: ’Samen lukt het!

Dit artikel valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.