Dit vertaalbureau uit Den Haag past Collectief ondernemerschap toe

Partnerbijdrage
Afbeelding
(Foto: PR)

Het borrelt in de maatschappij en het bedrijfsleven. Steeds meer werknemers en “onbezorgde” studenten krijgen een burn-out of raken depressief. Het boek van Piketty over ongelijkheid is een hit. Toch zijn we welvarender dan ooit. Wat gaat er mis met ons welzijn? Collectief ondernemerschap kan een bijdrage leveren aan de oplossing. 

Wat is collectief ondernemerschap?

Het kapitalisme heeft veel gebracht, maar steeds meer mensen voelen aan dat het tijd is voor verandering. In de kern is het geen economische crisis, maar een spirituele- en zingevingscrisis. De economische crisis is er slechts een gevolg van. Dit online vertaalbureau uit Den haag biedt een mogelijke oplossing door collectief ondernemerschap toe te passen. Wat is collectief ondernemerschap? Samengevat: Dit vertaalbureau besteed 20% van de winst aan een winstdeling voor de interne vertalers, medewerkers en duurzaamheid. Een simpel idee maar met grote impact omdat het tegen de heersende ideologie in gaat. Bij de meeste andere vertaalbureaus heeft een kleine groep grote belangen bij een beter presterende organisatie, met diverse negatieve gevolgen. 

Vertalers kunnen weer ondernemend en functie overstijgend gaan denken

Vertalers zijn van nature creatief en denken graag buiten kaders, maar de organisatie moet dit wel stimuleren. Collectief ondernemerschap prikkelt om samen te werken, wat de duurzame lange termijn relaties en resultaten ten goede komt. Door collectief ondernemerschap worden vertalers zich er meer van bewust dat alles met elkaar in verbinding staat. Hieruit ontstaan betere vragen, wat de betrokkenheid bij klanten en het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd. Mensen ervaren eerder de positieve maar ook de negatieve gevolgen van hun beslissingen (meer ondernemerschap).

Stimuleert professionele vertalingen en persoonlijke ontwikkeling

Bij veel vertaalbureaus is het management belangrijker dan de vertalers. De oorzaak is vaak dat het management wordt gedreven door macht, angst en te veel handelt vanuit het ego. Grote machtsverschillen en ongelijkheid worden grotendeels weggenomen door het collectieve ondernemerschap op basis van zelfsturing. Zo ontstaat er een herwaardering voor vakkundige vertalingen. Omdat de vertaalkosten inzichtelijk zijn ontstaat er ook een feedbacksysteem op basis van transparantie. Er worden namelijk sneller vragen gesteld en er ontstaat minder afstand tussen vertalers bij maken van beslissingen om goede vertalingen te leveren.