Op deze ‘risicoplekken’ in Rijswijk worden in 2023 mobiele camera’s ingezet

Politie
De camera's mogen alleen worden ingezet als er geen ander middel mogelijk is om de overlast te stoppen. Foto ter illustratie.
De camera's mogen alleen worden ingezet als er geen ander middel mogelijk is om de overlast te stoppen. Foto ter illustratie. (Foto: Pixabay)

Vanaf april 2023 worden er mobiele camera’s geplaatst door Rijswijk om toezicht te houden op overlastlocaties. Het Rijswijkse college van b en w heeft medio november besloten daar twee mobiele camera-units voor aan te schaffen. Uit een motie van BVR blijkt welke plekken in Rijswijk door veel Rijswijkers als onveilig wordt ervaren.

“Met dit besluit wordt voorzien in een breed gedragen behoefte om de komende jaren extra te investeren in veiligheid”, aldus waarnemend burgemeester Bas Verkerk. Inwoners zullen niet overal zomaar gefotografeerd kunnen worden; de camera’s worden voorlopig alleen ingezet voor de aanpak van locaties waar overlast wordt ervaren. 

Overlastlocaties

Uit een motie van Beter Voor Rijswijk (BVR), waarin de partij voorstelt mobiel cameratoezicht in te zetten, worden een paar van zulke locaties geopperd: de parkeerplaats bij de Schilp, de Vrijenban (Sniplaan), de fietscrosbaan Rijswijk Buiten en de parkeerplaats in Oud-Rijswijk. Ook tijdens evenementen kunnen de camera’s misschien worden ingezet.

Eerst andere middelen

Als er op een plek in Rijswijk overlast wordt ervaren, overlegt de Driehoek - gemeente, politie en Openbaar Ministerie - of de mobiele camera’s daar worden ingezet. De burgemeester moet het besluit hiertoe nemen, maar er zijn regels voor. Eerst moeten er andere middelen worden ingezet om de overlast te stoppen. En de camera’s mogen niet zomaar worden gebruikt; er moet een bredere aanpak zijn voor het probleem. Ook moet de politie de situatie eerst objectief scannen op veiligheid.

Ook tegen afvaldumpingen?

De politie zal de regie hebben bij het inzetten van de camera’s. In de toekomst worden ze misschien ook ingezet bij het registreren van illegale afvaldumpingen. Daarvoor wordt ook gekeken naar ervaringen van andere gemeenten, zoals Den Haag die hierop onlangs een pilot hebben uitgevoerd. Hierbij heeft het cameratoezicht vooral een afschrikwekkend effect. Om te kijken in hoeverre flexibel cameratoezicht bijdraagt aan de vermindering van afvalbijplaatsingen op punten waar dit veel gebeurt in Den Haag, startte de gemeente Den Haag in 2021 een experiment.