Rijswijk krijgt een eigen pandbrigade

Politiek
Een vergunning voor woningsplitsing en verkamering wordt verplicht in Rijswijk, maar daarvoor is ook goede handhaving nodig, stelt GroenLinks.
Een vergunning voor woningsplitsing en verkamering wordt verplicht in Rijswijk, maar daarvoor is ook goede handhaving nodig, stelt GroenLinks. (Foto: GroenLinks Rijswijk)

De gemeente Rijswijk krijgt een eigen pandbrigade, op voorstel van GroenLinks, VVD, D66, PvdA, Beter voor Rijswijk en PGR. Hiermee wordt volgens GroenLinks de handhaving op onrechtmatig gebruik van woningen robuuster. “Met onze motie kunnen we straks niet alleen beter handhaven op splitsen en verkamering, maar ook op andere misstanden zoals overbewoning en onterechte verhuur,” aldus raadslid en portefeuillehouder handhaving en wonen, Lara Oude Alink (GroenLinks Rjswijk).

Een pandbrigade controleert de veiligheid van panden en woningen in de stad. Ook onderzoekt dit team of eigenaren, huurders en verhuurders van panden en woningen zich houden aan de regels voor bouwen en wonen.

Vergunningsplicht

Op dit moment heeft de handhavingsorganisatie niet voldoende capaciteit om alle meldingen over het overtreden van die regels op te volgen. Oude Alink: “Het is voor GroenLinks belangrijk om zoveel mogelijk te doen om beleggers buiten de deur te houden, om zodoende onze woningen te beschermen. De vergunningsplicht op splitsing en verkamering zal daarvoor zorgen. Maar zonder goede handhaving hebben strenge regels geen zin. We zijn daarom blij dat de hele raad dit initiatief steunt.”

Goed voorbeeld

In Den Haag is al lange tijd een pandbrigade actief, met goede resultaten. De motie vraagt aan het college om bij het bespreken van de nieuwe kadernota handhaving met een concreet plan te komen. Burgemeester Sahin reageerde positief en het voorstel voor een Pandbrigade werd unaniem aangenomen. “Wij kijken uit naar het plan van het college en hopen snel van start te kunnen gaan met een Rijswijkse pandbrigade”, aldus GroenLinks.