Op deze partijen in Zuid-Holland kun je 15 maart stemmen

Politiek
Logo's van de deelnemende partijen, in willekeurige volgorde.
Logo's van de deelnemende partijen, in willekeurige volgorde. (Foto: Rodi.nl)

De kandidatenlijsten en lijstnummers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 van Zuid-Holland zijn vastgesteld door het centraal stembureau. Op vrijdagavond 3 februari maakte de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, de nummering van de lijsten bekend. Zuid-Hollanders hebben in het stemhokje de keuze uit 20 politieke partijen.

De partijen die in Zuid-Holland meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, zijn, met het lijstnummer erachter: Forum voor Democratie (1), VVD (2), GroenLinks (3), D66 (4), Partij van de Arbeid (PvdA, 5), CDA (6), PVV (7), ChristenUnie (8), 50PLUS (9), Partij voor de Dieren (10), Socialistische Partij (SP, 11), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, 12), DENK (13), GOUD (14), JA21 (15), AWP voor water, klimaat en natuur (16), Volt (17), Belang van Nederland (BVNL, 18), BBB (BoerBurgerBeweging, 19) en JEZUS LEEFT (20). De lijstnummers 14 tot en met 19 zijn door loting bepaald.

Kiescollege niet-ingezetenen

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen voor het eerst meestemmen over wie er in de Eerste Kamer komt. Dat kan via de verkiezingen voor het ‘kiescollege niet-ingezetenen’. Normaal gesproken wordt de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald door de leden van de Provinciale Staten. Deze stemmen op kandidaten voor de Eerste Kamer. Nederlanders in het buitenland konden daarom eerder geen invloed uitoefenen op wie er in de Eerste Kamer kwam, omdat zij niet mee konden doen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze nieuwe verkiezing verandert dat. Burgemeester Van Zanen presenteerde vanavond ook voor het eerst de nummering van de lijsten van deze volledig nieuwe soort verkiezing: die voor het ‘kiescollege niet-ingezetenen’. 

Mogelijke leden voor kiescollege

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen stemmen op: VVD (1), Partij voor de Dieren (2), Partij voor de Arbeid (PvdA, 3), Forum voor Democratie (4), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, 5), Socialistische Partij (SP, 6), 50PLUS (7), Volt (8), Blanco Lijst, met als eerste kandidaat Fiole (9), GroenLinks (10), CDA (11), D66 (12), JA21 (13).

De lijstnummers voor deze partijen zijn door loting toegekend. Volgens Jan van Zanen zijn er veel kiezers in het buitenland die belangstelling hebben voor deze verkiezing, en die zich hebben geregistreerd in de afgelopen vier maanden waarin dat kon.

Stemmen in het buitenland

Twee maanden na de verkiezing op 15 maart zullen de gekozen kiescollegeleden uit de partijen hierboven samen stemmen met de leden van de Provinciale Staten op wie er in de Eerste Kamer komt. Hoeveel leden er in het kiescollege zitten, wordt bepaald aan de hand van het aantal registraties van Nederlanders in het buitenland.  Voor het meedoen aan deze verkiezing konden Nederlanders in het buitenland zich tot 1 februari registreren. De gemeente Den Haag, die sinds 1997 verantwoordelijk is voor de registratie van kiezers in het buitenland, heeft nog tot 8 februari om alle registraties te verwerken. Dan zal bekend worden hoeveel mensen zich hebben geregistreerd en dus hoeveel mensen er in het kiescollege komen te zitten. Volgens de gemeente Den Haag betaalt het voeren van intensieve campagne zich uit en groeit het aantal geregistreerde kiesgerechtigden steeds met iedere verkiezing.

Heb jij een vraag over de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Zuid-Holland? Of over de Waterschapsverkiezingen in Delfland, het gebied waar ook Rijswijk toe behoort? Wij zoeken het voor je uit! Mail naar redactie.gr@uitgeverijwestmedia.nl.