AWP: ‘Watersysteemheffing alleen nog voor woning- en pandeigenaren’

Politiek
Ko Heijboer van de Algemene Waterschapspartij (AWP) doet mee aan de Waterschapsverkiezingen in Delfland op 15 maart 2023.
Ko Heijboer van de Algemene Waterschapspartij (AWP) doet mee aan de Waterschapsverkiezingen in Delfland op 15 maart 2023. (Foto: AWP)

De AWP (Algemene Waterschapspartij), een partij die op 15 maart meedoet aan de Waterschapsverkiezingen voor het hoogheemraadschap van Delfland, wil de waterschapsbelasting veranderen. “Nu betaalt elk huishouden een inwonertax. Huishoudens met een eigen huis betalen daarnaast ook eigenarentaks,” legt Ko Heijboer van AWP Delfland uit. Hij wil de inwonertax afschaffen. Voor huurders en eigenaren van een huis met een WOZ-waarde onder de 440.000, wordt de waterschapsbelasting dan minder.

“We moeten terug naar het eeuwenoude systeem van waterschapsbelasting op basis van de waarde van het beschermde bezit,” vindt Heijboer. “Wie een klein huis bezit, betaalt weinig, wie een groot huis heeft, betaalt meer.”

“De inwonertax is voor ieder huishouden gelijk, of je nou alleen woont om met z’n tienen. Terwijl normaal gesproken de sterkste schouders juist de zwaarste lasten dragen”, vervolgt hij. Vooral mensen met een kleine beurs, zoals AOW-ers en studenten, en mensen met een huis met een WOZ-waarde tot 440.000 euro, zullen volgens hem profiteren van het afschaffen van de inwonertax.

Geen kwijtschelding meer nodig

Kwijtschelding is een heikel onderwerp in Delfland. Maar als de inwonertax wordt afgeschaft, is er helemaal geen kwijtschelding meer nodig. Want mensen zonder eigen huis betalen dan sowieso geen watersysteemheffing meer. “Mensen met dure huizen gaan wel meer betalen”, zegt Heijboer, “maar dat gaat om een paar tientjes per jaar”. 

Opbouw waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting is samengesteld uit een bedrag voor watersysteemheffing (de ‘inwonertax’ van €120,68 waar AWP op doelt, plus voor woning- of pandeigenaren 0,0276% van de WOZ-waarde, de ‘eigenarentaks’) en zuiveringsheffing. De zuiveringsheffing, die in 2022 €83,75 bedroeg voor een eenpersoons-, en €251,25 voor een twee- of meerpersoonshuishouden, stelt AWP niet ter discussie. Wel de watersysteemheffing voor huishoudens (die AWP dus ‘inwonertax’ noemt) en voor woningen of bedrijfspanden. In een tabel hebben zij op een rij gezet wat de door hen voorgestelde aanpassingen zouden betekenen.


In een tabel geeft AWP weer wat de gevolgen zouden zijn van het schrappen van de inwonertax en het aanpassen van de eigenarentax. - AWP

Mensen met dure huizen gaan paar tientjes per jaar meer betalen

Uitgangspunt is dat de totale belastinginkomsten voor Delfland niet veranderen door afschaffing van de inwonertax, volgens berekeningen van de AWP. Links in de tabel staat de WOZ-waarde van het huis. Bij een huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro hoort een inwonertax van afgerond 121 euro plus 69 euro eigenarentaks, samen 190 euro. In het voorstel van de AWP zou dat verlaagd worden naar 142,50 euro.

Omslagpunt 440.000 euro

“Het omslagpunt zit rond een WOZ-waarde van 440.000 euro, dan betaal je in de oude situatie 8 euro minder dan in de nieuwe situatie. Een huishouden met een huis met WOZ-waarde van 700.000 euro zou in de nieuwe situatie 399 euro betalen. Maar de overstromingsschade aan een huis van 700.000 euro WOZ-waarde is natuurlijk veel hoger dan bij een huis van 250.000 euro”, stelt Heijboer. Hij besluit: “Een stem op de AWP is een stem op een pragmatisch- progressieve politiek. Ik wil mij inzetten voor een eerlijke, rechtvaardige belastingheffing.”