Maaike Harmsen blikt terug op 1 jaar ChristenUnie Rijswijk

Politiek
Maaike Harmsen, hier op de Lange Kleiweg in Rijswijk, publiceerde in 2022 ook een boek: 'Dank God voor de techniek'.
Maaike Harmsen, hier op de Lange Kleiweg in Rijswijk, publiceerde in 2022 ook een boek: 'Dank God voor de techniek'. (Foto: Archief/DvE)

Afgelopen jaar nam Maaike Harmsen met haar nieuwe fractie ChristenUnie voor het eerst deel aan de Rijswijkse gemeenteraad. De installatie vond plaats op 30 maart 2022. Hoe kijkt zij terug op haar eerste jaar als raadslid? 

Tof, boeiend en intensief. Die woorden noemt Harmsen als eerste. Maar ook: “Soms teleurstellend. Soms vermoeiend.” En: “Soms hard gelachen.”

Dagen als raadslid

Om een indruk te geven van hoe haar dagen er als Rijswijks gemeenteraadslid uitzien, somt ze op wat ze de afgelopen week zoal heeft gedaan: “Fractievertegenwoordiger Jan Dirk Stam was op een presentatieavond over Pasgeld en water. Ik was raadslid van de week op raadsleden.nl. Op de raadsvergadering dinsdag (21 maart, red.) was de ChristenUnie de trekker van de motie met een Sinterklaasintocht voor alle Rijswijkers.” 

Ophef over Sinterklaasintocht

Deze motie zorgde, samen met een motie van BVR en Rijswijks-Belang, zelfs in de landelijke media voor ophef: waar de motie van ChristenUnie - gesteund door diverse andere partijen - pleit voor een Sinterklaasintocht zónder Zwarte Pieten, wil de andere motie juist een Sinterklaasintocht waar Zwarte Pieten nog wel welkom zijn. “We stonden als Rijswijk in het AD en op NPO radio 1 met dat debat, dat nog niet af is - 18 april komt de motie weer in stemming.” Er ontbrak die avond een gemeenteraadslid, waardoor het op een gelijke stemming over de motie kon uitlopen. 

‘Vrij normale week’

Wat verder speelde, afgelopen week: “Het is ons met andere indieners, Wij. en Rijswijks-Belang, gelukt om een vergoeding te krijgen voor armoede-ervaringsdeskundigen in de stuurgroep armoede. Ik had een gezellige lunch met Sam Schwencke van GroenLinks. En dit voelt eigenljk wel als een vrij normale week voor de fractie!”

Bereikt

Wat heeft ChristenUnie Rijswijk in het afgelopen jaar bereikt? “We hebben bewust ervoor gekozen niet alles te willen doen. We wilden dit jaar werken aan een verbetering van de cultuur in de raad, goede opvang voor vluchtelingen, zorg om klimaat en mensen in kwetsbare posities. En vooral, zorgen dat wij niet opbranden in het werk.” 

Successen

Als successen noemt de voorvrouw van ChristenUnie verder haar bijdrage aan de bestuurscultuur, onder meer door mee te werken als lid van de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester, meedenken in de werkgroep Samen naar Beter. Ook vluchtelingenbeleid, armoede en klimaat blijven belangrijke punten op de agenda voor ChristenUnie. 

Het lukte ons niet om een meerderheid te krijgen om het azc open te houden

“Het lukte ons niet om een meerderheid te krijgen om het azc open te houden,” zegt Harmsen over dit eerste punt, “maar er zijn sinds de sluiting van het AZC altijd nog vluchtelingen in Rijswijk geweest en er is net een bus vol met minderjarige asielzoekers gebracht naar het Best Western hotel. Dus ja, Rijswijk vangt vluchtelingen nog steeds op, maar wij blijven vragen stellen hoe dat beter kan!” Op het gebied van armoede pleitte ChristenUnie voor een warme woonkamer in de winter, met het oog op de hoge gasprijzen, waarop de wethouder de motie overnam. Samen met D66 diende de partij een eveneens succesvolle motie in voor een fietsambassadeur.

Dat raakt mij meer dan vervelende reacties op social media

Er waren ook wat aspecten aan het raadslidmaatschap die de fractievoorzitter tegenvielen: “Raadsleden die mondeling en per app zeggen dat ze voor zullen stemmen met je ingediende motie, en dat toch niet doen als ze stemmen. Dat raakt mij meer dan vervelende reacties op social media of in de raad op dat Sinterklaas voorstel. Maar goed, we ploeteren gewoon weer door!”