update

Statushouders willen geen flexwoning, maar voorrang op sociale huurwoning

Politiek
De statushouders moeten per 1 april het Best Western Hotel verlaten. Vandaag wordt er in een kort geding bepaald of zij er toch langer mogen blijven.
De statushouders moeten per 1 april het Best Western Hotel verlaten. Vandaag wordt er in een kort geding bepaald of zij er toch langer mogen blijven. (Foto: Archief)

Het flexibel wooncentrum aan de Lange Kleiweg is klaargemaakt voor 81 statushouders om er hun intrek te nemen. Al sinds 21 maart kunnen ze de sleutel krijgen, maar tientallen van hen weigeren dat. Zij willen geen flexwoning, maar direct een sociale huurwoning. Om hier een urgentieverklaring voor te krijgen, hebben ze een advocaat ingeschakeld. De gemeente wil dat de statushouders 1 april het hotel verlaten. Daarom vindt er vandaag een kort geding plaats.

Wonen

[Update 31/3] Vandaag werd bekend dat de statushouders het kort geding hebben verloren. Zij moeten het Best Western Hotel uiterlijk 7 april verlaten hebben.

Sinds 30 november 2022 verblijft er een aantal statushouders in het Best Western Hotel in Rijswijk. Hun verblijf is een onderdeel van afspraken die de gemeente heeft gemaakt met het COA over de flexwoonlocatie in Rijswijk, die wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige azc aan de Lange Kleiweg. In totaal verbleven er 120 statushouders in het hotel, naast ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen en sinds ruim twee weken 78 alleenstaande minderjarige asielzoekers.  Deze laatste twee groepen verblijven er voorlopig nog.

Tussenoplossing

Van de 120 statushouders ‘wonen’ er op dit moment nog 81 in het hotel. Het gaat om 38 huishoudens, zowel gezinnen als alleenstaanden. Deze 81 statushouders moeten er rond 1 april uit. Medio februari hebben alle statushouders al uitleg gekregen over wat precies de bedoeling is van de flexwoonlocatie: het gaat om een tussenoplossing. Uiteindelijk zullen de statushouders doorstromen naar ‘gewone’ sociale huurwoningen.

Advocaat voor urgentieverklaring

Tijdens die bijeenkomst gaven sommige statushouders al aan dat zij iets anders hadden verwacht van hun toekomstige woning, en dat zij daarom het huurcontract niet wilden tekenen. Een deel van hen schakelden daarna een advocaat in om een urgentieverklaring te krijgen voor een sociale huurwoning. Daarop zag de gemeente zich genoodzaakt ook een advocaat in te schakelen: Pels Rijcken, bekend met woonweigeringsprocedures bij het COA. Hij adviseerde de gemeente een brief te versturen die de statushouders 17 maart ontvingen. Hierin stond dat het huurcontract vanaf 21 maart getekend kon worden en dat de flexwoonlocatie per 31 maart beschikbaar is. Er volgden meerdere tekenmomenten.

Eerste tekenmoment

Op het eerste tekenmoment gingen drie huishoudens overstag en 34 nog niet. Drie huishoudens hebben hun bedenkingen schriftelijk ingeleverd. Pels Rijcken beschouwt twee van deze drie als geen goede redenen om de flexwoning te weigeren: “Deze zijn vooral gebaseerd op gevoel en niet objectief onderbouwd”, zo schrijft de gemeente. Een van deze drie bedenkingen wordt nog nader onderzocht, dus dit huishouden mag nog even in het hotel blijven. 

Tweede tekenmoment

Op vrijdag 24 maart hebben de statushouders die niet wilden ondertekenen, nog eens een sommatiebrief gekregen. 28 maart werd als ultimatum gesteld om het huurcontract voor de flexwoning te ondertekenen, anders zouden zij het hotel op 1 april moeten verlaten. Die dag tekenden zeven huishoudens alsnog.

1 april eruit

De statushouders die het huurcontract nog steeds niet wilden tekenen en geen goede redenen hadden, moeten rond 1 april het hotel verlaten. Tegen hen is een kort geding gestart. Vandaag moeten zij bij de rechtbank verschijnen. De uitkomst van deze procedure wordt naar verwachting vandaag nog bekendgemaakt.

[Update 30/3/2023 18:17 uur] Er is nog geen uitspraak gedaan. De verwachting is nu dat het vonnis morgen wordt geveld.

Volgorde toewijzing flexwoningen

De flexwoonlocatie is dus vanaf 1 april bewoonbaar. Eerst zullen de statushouders hier gaan wonen, dan mogen andere spoedzoekers zich melden voor de flexwoningen. Dit kunnen bijvoorbeeld starters zijn die dringend een woning nodig hebben of mensen die in scheiding liggen. Volgende week gaat er een website live waarop mensen zich kunnen inschrijven. Medio april worden de eerste woningen voor gezinnen uit de maatschappelijke opvang verhuurd. Daarna de resterende units. 

Officiële opening

De flexwoonlocatie krijgt een nieuwe naam, die tijdens de opening van de locatie bekend wordt gemaakt. Die opening vindt waarschijnlijk vóór de zomer plaats.