Eén rijbaan Beatrixlaan 14 maanden dicht voor WarmtelinQ

Verkeer
Deze week worden de voorbereidingen getroffen om één rijbaan, richting Den Haag, geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer.
Deze week worden de voorbereidingen getroffen om één rijbaan, richting Den Haag, geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. (Foto: Robert Heijdemann)

Maandag 27 maart gaat aannemer A.Hak uit Tricht in de Betuwe aan de slag met de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ. Over een lengte van ruim 3 kilometer verdwijnen de buizen in de Rijswijkse grond. Geboord of in een sleuf gelegd. Over 14 maanden, in april 2024 bereiken ze de grens met Den Haag.

Door Robert Heijdemann

De industrie rond de havens van Rotterdam produceert veel restwarmte. Die wordt nu nog ‘geloosd’ en verdwijnt in de lucht of het water. De Gasunie investeert 400 miljoen in WarmtelinQ, dat zorgt dat die restwarmte wordt gebruikt door er water tot rond de 120 graden mee op te warmen. Met dit water kunnen, via een leidingenstelsel, huizen in Rijswijk en in de rest van de regio worden verwarmd.

120 graden heet water

WarmtelinQ, de leiding met warm water van 120 graden uit de haven van Rotterdam volgt in Rijswijk de Prinses Beatrixlaan naar Den Haag. Begin februari is begonnen met de voorbereidingen die nodig zijn voor de daadwerkelijke aanleg van deze ondergrondse leiding. Daar had het verkeer nog geen last van. Het weekend van 5 en 6 maart ging de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag dicht. Dit verkeer werd omgeleid en leidde tot files.

Aannemer Denys voerde de werkzaamheden uit tussen Terras van Sion in Rijswijkbuiten en het viaduct over de A4. Aannemer A.Hak voert nu de werkzaamheden uit tussen het viaduct over de A4 tot aan de gemeentegrens van Rijswijk met Den Haag.

Tweerichtingsverkeer

Deze week, tot maandag 27 maart, wordt de Prinses Beatrixlaan afgesloten voor verkeer richting Den Haag tussen de Generaal Spoorlaan en de Van Vredenburchweg om geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer. Op 27 maart wordt de rijbaan van de Prinses Beatrixlaan richting Delft geheel afgesloten voor de werkzaamheden. De rijbaan richting Den Haag blijft al die 14 maanden open. Maar wel met 1 rijstrook richting Den Haag en 1 rijstrook richting Delft.


Informatieschermen wijzen de automobilisten op de wegafsluiting en de omleidingsroute via de Rotterdamsebaan. - Robert Heijdemann

Tijdens deze afsluiting zijn er omleidingen via de Schaapweg of de Burgemeester Elsenlaan. Bewoners van de Kleurenbuurt en De Mare bereiken hun woning via tijdelijke routes.

Boren onder Churchilllaan

Op de meeste plekken waar de leiding komt, wordt een sleuf in de grond gegraven. In deze sleuf worden de buizen gelegd. Daarna vullen ze de sleuf weer op. Op drie plekken worden de leidingen door boring in de grond gebracht. De A4 en ook de Churchilllaan worden zo intensief gebruikt dat die niet kunnen worden afgesloten. Hier worden de buisdelen aan elkaar gelast tot een lengte van 1 kilometer en komen ze vervolgens met een boormachine op hun plek.


Maandagochtend vanaf 6.00 uur wordt de rijbaan richting Den Haag gebruikt door het verkeer in beide richtingen. - Credit

Lekkages opsporen

De warmteleiding bestaat uit twee buizen naast elkaar. Het warme water stroomt door de buis met een diameter van zeventig centimeter en een wanddikte van 10 centimeter naar Den Haag. Een tweede buis van gelijke omvang is er om het afgekoelde water terug te laten vloeien. Daar wordt het opnieuw opgewarmd en gaat het terug de aanvoerleiding in. Het water moet over een grote afstand getransporteerd worden. Daarom wordt in Delft een pompstation gebouwd om voldoende druk in de leidingen te houden. De leiding heeft ook een systeem om lekkages snel op te sporen.