Acute problemen door tekort aan huisartspraktijken

Zorg
Het Waldhoornplein. De locatie waarvoor het Huisartsen Collectief al een plan heeft liggen. De inrichting van Gezondheidscentrum Muziekbuurt.
Het Waldhoornplein. De locatie waarvoor het Huisartsen Collectief al een plan heeft liggen. De inrichting van Gezondheidscentrum Muziekbuurt. (Foto: Robert Heijdemann)

Huisartsen in Rijswijk trekken aan de bel. Rijswijk groeit zo snel dat er een acuut tekort ontstaat aan huisartsenzorg. Snel zijn nieuwe praktijken nodig. “We moeten nu al nee verkopen,” aldus Dr. Maarten Kieman, huisarts op de Huis te Landelaan. Hij sprak raadsleden toe tijdens de Forumvergadering.

Door: Robert Heijdemann

Het gebeurt niet vaak dat een arts inspreekt bij de gemeenteraadsleden. Dr. Maarten Kieman is al ver met het ontwikkelen van een eerstelijns gezondheidscentrum op het Waldhoornplein in de Muziekbuurt. “Nu de onderhandelingen met de vastgoedeigenaar in een gevorderd stadium zijn, valt het ons rauw op het dak dat de gemeente Rijswijk de ontwikkeling lijkt te blokkeren.”

Hulp van gemeente

Huisarts Kieman maakt zich zorgen over de toekomst van de huisartsenzorg. Hij zegt: “De komende tien jaar gaan er capaciteitstekorten in Rijswijk ontstaan. Er worden duizenden woningen gerealiseerd, maar of deze nieuwe inwoners een huisarts kunnen krijgen lijkt onbelangrijk te zijn.” 

Hij vindt dat huisartsen het initiatief moeten nemen, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. “We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat om goede basiszorg voor alle inwoners van Rijswijk.” Hij wil graag een nauwe samenwerking met de gemeente. “Dit probleem is acuut.”

Gezondheidscentrum

In de Muziekbuurt is de behoefte aan eerstelijnszorg groot. “Ons plan, dat wij op het Waldhoorplein hadden bedacht, staat ontwikkeling van de Marimbahal niet in de weg. Bij de voorbereidingen zijn we ook al benaderd door andere eerstelijnsdiensten.” Daarbij valt te denken aan tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici, maar ook fysiotherapie, apothekerszorg en maatschappelijk werk. De Muziekbuurt telt ongeveer 4.500 inwoners, waarvan twintig procent 65 jaar en ouder is.

Nee verkopen

Op een vraag van raadslid Irene Jansen Dirkx (Wij Rijswijk) over het tekort aan capaciteit, antwoordde huisarts Kielman: “Dat nee verkopen, dat gebeurt de laatste jaren al. De aanwas die er komende tien jaar aan zit te komen, daar is de capaciteit niet voor”. Raadslid Alice Prenger (BVR) vroeg wat voor hem de ideale situatie is. “Dat de gemeente snapt waar behoefte aan is. De laatste jaren is er wel contact geweest met gemeente, maar daar kwamen geen bruikbare oplossingen uit voort. Het gaat om drie punten: juiste huisvesting, voldoende ondersteunend personeel en opvolging. Voor de huisvesting zou het prettig zijn als wij er bij de ontwikkeling van bestaande gebouwen er in een vroeger stadium bij worden betrokken.”

Acuut probleem

Raadslid Mark Weterings (RB) wilde weten wanneer Maarten Kieman verwacht dat er echte acute problemen ontstaan in Rijswijk. Daarin was de huisarts duidelijk. “Met het opleveren van woningen in de Bogaard, het Havenkwartier en het Kesslerpark komen de problemen.” Op voorstel van Rijswijks Belang om de problemen rond de huisartsenzorg direct te bespreken, ging een ruime meerderheid van de raadsleden akkoord.

Creatieve oplossingen

Gezien de urgentie van het komende huisartsentekort, stelde raadslid Irene Jansen Dirk (Wij Rijswijk) voor naar creatieve oplossingen ter zoeken. “De huisartsenpraktijk in Rijswijk Buiten zit al 10 jaar in een noodgebouw en dat gaat goed, ze leveren prima zorg”. Menno Ijzinga (VVD) signaleerde dat er hier een breder vraagstuk voorligt. “De basisvoorzieningen in onze wijken zijn niet op orde, wanneer gaan we eens grip krijgen op deze basisvoorzieningen en specifiek op die van de huisartsen?” Elze Woudstra D66 sloot zich hierbij aan en vroeg om inzicht te krijgen in de voorzieningen en daar bij de ontwikkeling van projecten in Rijswijk rekening mee te houden.

Brede verkenning

Verantwoordelijk wethouder Mark Wit: “Wij zien hetzelfde probleem als de huisartsen. Een tekort aan gezondheidscentra voor de eerstelijnszorg. Wij zijn als gemeente bezig met een brede verkenning. Ook met ontwikkelingen die eraan komen. De Huisartsenzorg is een uitdaging. Niet elke locatie is één op één geschikt. Het is lastig en niet makkelijk.”

Marc Weterings benadrukte nog dat hier wel sprake is van een acuut probleem. Hij zou graag zien dat de gemeente sneller zou reageren. “Begrijpt de gemeente de urgentie, de problemen die we krijgen? Er is al jaren groot tekort aan huisartsen. Kom met een oplossing!”

Voor de zomer

Dr. Maarten Kieman zal ongetwijfeld tevreden terugkijken op deze Forumvergadering. De wethouder en de raadsleden zijn overtuigd van de noodzaak om te komen tot meer huisartsenpraktijken. Zeker nu Rijswijk kortgeleden de magische grens van 60.000 inwoners is gepasseerd en we op termijn 80.000 Rijswijkers binnen de gemeentegrenzen hebben. 

Op de vraag van Menno Ijzinga (VVD) aan de wethouder over de planning van de verkenning meldde Mark Wit voor de zomer te komen met een update van de zoektocht naar extra locaties voor huisartsen.