Bijna een op de drie Noord-Hollanders voor kernenergie

Algemeen
Vooral mannen lijken voorstander van kernenergie.
Vooral mannen lijken voorstander van kernenergie. (Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - 32 procent van de inwoners van Noord-Holland geeft aan voorstander te zijn van kernenergie. Daarmee scoren Noord-Hollanders gelijk aan het landelijk gemiddelde. Verder is 25 procent van de inwoners van Noord-Holland tegen kernenergie, terwijl 43 procent hier geen mening over heeft. Dit blijkt uit een panelonderzoek van energiebedrijf Zonneplan onder 2000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Gevraagd naar een onderbouwing noemen voorstanders vooral de lagere kosten voor energie en het feit dat kerncentrales geen CO2 uitstoten. Een van de ondervraagde Noord-Hollanders (vrouw, 51) zegt: “Kernenergie is nodig om de energietransitie door te voeren. Op dit moment kunnen we nog niet genoeg energie creëren met wind en zon.” Een 49-jarige provinciegenoot die tegen is wijst echter naar de gevolgen op de langere termijn: “Het afval wordt een probleem voor komende generaties, dat moet je niet willen.”

Vooral mannen voor kernenergie

Landelijk gezien valt op dat liefst 45 procent van de mannen aangeeft voorstander van kernenergie te zijn, terwijl dit onder vrouwen slechts 19 procent is. Het percentage tegenstanders is in beide gevallen gelijk. Volgens klimaatpsycholoog Bram Hulsenboom is dit verschil goed te verklaren doordat mannen doorgaans bereid zijn meer risico te nemen. “Zij hangen minder gewicht aan de mogelijke gevaren van kernenergie en richten zich meer op de voordelen. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid op te wekken energie en het terugdringen van CO2-uitstoot.” 

Hoe ouder, hoe meer pro-kernenergie

De voorstanders van kernenergie bevinden zich hoofdzakelijk in de oudere leeftijdscategorieën. Per leeftijdsklasse loopt het aantal mensen dat pro-kernenergie is op. Van de ondervraagde 70-plussers geeft 45 procent aan voor te zijn. Ter vergelijking: in de categorie 18 tot 29 jaar is slechts 24 procent voorstander. Dit is ook de enige leeftijdscategorie waarin meer mensen tegen dan voor nucleaire energie zijn. 

Kernenergie als voornaamste energiebron

Zonneplan vroeg het panel ook welke energiebron zij de belangrijkste rol toedichten in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Bijna een op de vijf ondervraagden geeft hierbij de voorkeur aan kernenergie. Daarmee is het na zonne-energie de belangrijkste toekomstige energiebron, als het aan de gemiddelde Nederlander ligt. Windenergie komt op plek drie.