Leefomgeving verbeteren door nieuw programma

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Gemeente Schagen)

SCHAGEN - Het klimaat verandert en dat dit leidt tot meer extremen. Buien worden heviger en het weer natter, droger en warmer. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het besef groeit dat we dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen op kunnen lossen.  De openbare ruimte moet een andere inrichting krijgen om extremen beter te kunnen opvangen. Dit staat in het nieuwe Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 (PSWR) dat het college van B&W voorlegt aan de raad.

Stedelijk Water en Riolering

De komende jaren wordt jaarlijks ruim vijf miljoen euro uitgegeven aan de riool en hemelwatervoorzieningen. Door effectief en efficiënt te werken, gaan ondanks alle maatregelen die onder meer nodig zijn voor klimaatadaptatie, de komende jaren de kosten voor riolering voor inwoners niet sneller omhoog dan tot nu toe het geval was. De gemeente kan de stijging van de heffing matigen door geld te lenen. 

Leefomgeving Schagen

Met het PSWR blijft de gemeente ervoor zorgen dat het stedelijk water goed wordt verzameld en afgevoerd. Zo kan de gemeente haar grondwaterzorgplicht blijven vervullen. Het PSWR draagt bij aan het realiseren van een klimaat- en waterbestendige leefomgeving.

Wethouder Hans Heddes zegt, “De komende jaren moeten veel riolen vervangen of gerenoveerd worden die aan het einde van hun levensduur beginnen te raken. Dit biedt een kans om onze kernen op extreme buien in te richten, de sponswerking van de bodem te vergroten en te zorgen voor een goede waterbeheersing. Zo houden we het water zoveel mogelijk vast voor tijden van droogte. We voeren water pas af als het echt niet anders kan. We kunnen dit niet alleen. Ook bedrijven en inwoners hebben we hard nodig”.

Minder stenen, betere afvoer van water

Een groot deel van het afvoerend verhard oppervlak, bijvoorbeeld daken en tuinen, is gelegen op privé terreinen. De gemeente wil inwoners daarom stimuleren om minder stenen in de tuin te hebben en om water op eigen terrein op te vangen. Dit geldt ook voor bedrijven.

De gemeenteraad besluit 21 maart over het nieuwe Programma Stedelijk water en Riolering, als opvolger van het huidige gemeentelijke rioleringsplan.