Aanvullende financiële dekking voor vier projecten

Algemeen
Besluit in de raadsvergadering.
Besluit in de raadsvergadering. (Foto: archief)

SCHAGEN - In de raadsvergadering is een besluit over de financiering van vier projecten voorgelegd. Dit voorstel is goedgekeurd. Het gaat om de Schagerweg, de rotonde Speketersweg, de Jonkerstraat – Hoebelaan, en de Kanaalstraat. 

Voor deze projecten was onvoldoende financiering. Dit financiële tekort is het gevolg van hogere kosten. Deze zijn ontstaan door prijsstijgingen van materiaal en personeel en extra maatregelen voor verkeersveiligheid en riolering. Met dit positieve raadsbesluit op de financiële dekking kan de gemeente beginnen met de aanbesteding en uitvoering van de vier projecten.

Schagerweg

In 2017 is besloten om de Schagerweg te herinrichten. Het doel van de herinrichting is om de verkeerssituatie te verbeteren en veiligheidsbeleving te laten toenemen. Door aanpassingen aan de weg zal de snelheid in Schagerbrug verminderen. Fiets, voetgangers en schoolgaande kinderen zullen een veiligere beleving hebben in vergelijking met de huidige situatie. Verder is het doel om de regenwaterafvoer op de Schagerweg te verbeteren om zo wateroverlast te voorkomen.