‘Jouw stem heeft een enorme invloed’

Nieuws
Zie pagina 3 voor alle stemlocaties in de gemeente
Zie pagina 3 voor alle stemlocaties in de gemeente (Foto: Adobe Stock)

REGIO SCHAGEN - Rennen naar de stembus: het mag weer. Woensdag 22 november zijn de verkiezingen en op diverse locaties binnen de gemeente kan gestemd worden. Alle stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur, en alle kiesgerechtigde inwoners zijn van harte uitgenodigd om hun stem uit te brengen.

Het belang van stemmen

Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen is belangrijk om de toekomst van het land te bepalen. Elke burger moet zich in de politiek vertegenwoordigd voelen.

Kwesties

Jouw stem heeft een enorme invloed op belangrijke kwesties zoals economie, gezondheidszorg, onderwijs en milieu. De uitkomst bepaalt welke partijen in de Tweede Kamer terechtkomen en welke beslissingen zij nemen die het dagelijks leven van alle Nederlanders beïnvloeden. Als je op 22 november gaat stemmen, neem dan je stempas mee (deze heb je thuis ontvangen) en je identiteitsbewijs.

Veel mensen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen niet gestemd hebben, zijn van plan om op 22 november wél te gaan stemmen. Dit blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. De voornaamste reden is het ongenoegen over het huidige beleid. Uit het onderzoek komt naar voren dat 57 procent van de 4.795 respondenten die aan het onderzoek meededen deze verkiezingen wél gaan stemmen. 23 procent is daar al helemaal zeker van, 34 procent zegt nu waarschijnlijk wel te gaan stemmen. Slechts 2 procent zegt nu niet meer te gaan stemmen. Dit wijst naar alle waarschijnlijkheid op een veel hogere opkomst.

Ontevredenheid

De doorslaggevende reden voor veel mensen om te gaan stemmen is de ontevredenheid over het huidige beleid (46 procent). Hier lijken vooral FvD en BVNL van te profiteren. Ook BBB en Nieuw Sociaal Contract zullen om deze reden naar verwachting veel stemmen krijgen. Nog een belangrijke reden voor de hoge opkomst is het voorkomen dat specifieke andere partijen te groot worden (dit gaf 25 procent van de respondenten aan), wat voornamelijk GroenLinks-PvdA-stemmers en ChristenUnie-stemmers naar de stembus zal trekken. Voor een grote groep mensen speelt ook de komst van nieuwe partijen en relatief nieuwe gezichten een doorslaggevende rol.