Ontheffing voor crisisnoodopvang Schagen-Oost

Nieuws
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Guenter - Adobe Stock)

SCHAGEN - De provincie Noord-Holland heeft een tijdelijke ontheffing verleend voor de realisatie van een crisisnoodopvang in Schagen-Oost. Het gaat om crisisnoodopvang voor 1 jaar voor maximaal 250 asielzoekers. De gemeente Schagen wil tijdelijke crisisnoodopvang openstellen in verband met de sluiting van de crisisnoodopvang in Petten. De gemeente vindt de locatie in Schagen-Oost, een deel van het terrein aan de Priggeweg in Schagen, geschikt en is – gelet op de urgentie van de crisisnoodopvang – als enige locatie per direct beschikbaar.

Het terrein is onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), deelgebied Schagen. Dat betekent dat het landschap is beschermd. De provincie is daarom terughoudend met het toestaan van ontwikkelingen. De gemeente heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd tijdelijk ontheffing te verlenen. Gedeputeerde Staten hebben dat verzoek gehonoreerd en de tijdelijke ontheffing verleend.

Sluiting Petten

Gedeputeerde Staten erkennen de urgentie om de crisisnoodopvang te realiseren en staan de tijdelijke huisvesting in Schagen-Oost toe. In dit specifieke geval is bovendien sprake van een bijzondere urgentie in verband met de sluiting van de crisisnoodopvang in Petten per 1 april 2024.

Gedeputeerde Staten hebben een aantal voorwaarden gesteld aan de inrichting van het gebied: er mag geen onomkeerbare aantasting plaatsvinden van het landschap en het omringende groen rond de kavel moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden. De ontheffing geldt voor maximaal 18 maanden (één jaar ingebruikname plus de termijn voor op- en afbouw).

Nieuwe locatie

Voor de periode daarna zoekt de gemeente Schagen nog naar een andere locatie die geschikt en beschikbaar is voor een langdurige noodopvang. In 2024 doet de gemeente daarvoor onder andere het noodzakelijke locatie-onderzoek.