Woningnood is leidend: meer woningen in Muggenburg-Zuid?

Nieuws
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Pexels)

SCHAGEN - De WoonAdviescommissie Schagen-Hollands Kroon dringt aan op de ontwikkeling van meer woningen in Muggenburg-Zuid. Terwijl de gemeente van plan is om 726 woningen te bouwen, adviseert de commissie dat dit aantal moet worden verhoogd naar 850. De dringende woningnood vormt de kern van dit advies, waarbij de commissie de gemeente aanbeveelt om meer twee woonlagen tellende woningen (beneden-bovenwoningen) te bouwen. Tevens wordt voorgesteld een extra woonlaag toe te voegen aan de twee geplande appartementenblokken.

Naast de woninguitbreiding pleit de commissie voor de integratie van voorzieningen zoals een school, een winkel, een buurthuis en een huisartsenpraktijk. De gemeente streeft naar de bouw van nultredenwoningen en een hofje voor ouderen, maar de commissie benadrukt dat er ook passende voorzieningen moeten zijn voor ouderen.

Tunnel

De commissie beveelt aan dat de gemeente Schagen overweegt om een fiets- en voetgangerstunnel onder de Zuiderweg aan te leggen, met extra investeringen in verkeersveiligheid. De stijging van het aantal fietsongevallen, waarbij in de afgelopen vijf jaar 82 ongevallen met letsel zijn geregistreerd in Schagen (Sweco), onderstreept de noodzaak van deze maatregelen. Samenwerking met de provincie wordt aanbevolen voor de realisatie van de tunnel.

De commissie benadrukt ook dat de gemeente Schagen meer aandacht moet besteden aan toegankelijke woonvormen voor mensen met een beperking en ouderen die streven naar gemeenschapswonen om eenzaamheid tegen te gaan.

Langdurig wonen

Voor personen met een beperking of chronische ziekte is het tegenwoordig bijna onmogelijk een geschikte en toegankelijke woning te vinden, wat resulteert in een toenemende woningnood onder deze groep. De commissie pleit voor een inclusieve aanpak van de woningbouwopgave.

Tot slot wijst de commissie erop dat inclusie een prominente plek heeft op de agenda van de gemeente Schagen. Woningen die gebouwd zijn volgens de principes van inclusief ontwerpen (design for all) zijn van nature geschikt voor bewoners met of zonder beperkingen. Deze benadering stelt bewoners in staat om in hun woning te blijven, zelfs als ze minder mobiel worden, wat aanpassingen achteraf met bijbehorende kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorkomt.