Openbaar vervoer Noord-Holland gaat veranderen

Nieuws
Busvervoer in Noord-Holland.
Busvervoer in Noord-Holland. (Foto: Provincie NH/Bas Beentjes)

REGIO - Gedeputeerde Olthof: “Samenvoegen concessies noodzakelijk om openbaar vervoer voor iedereen goed en beschikbaar te houden.”Om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland in de toekomst verder te kunnen verbeteren, zal de provincie de OV-gebieden Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord samenvoegen tot één gebied, genaamd Noord-Holland Noord-West, vanaf 2028. Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer in deze gebieden verleent de provincie via een aanbesteding het exclusieve recht aan een vervoersbedrijf om in dat gebied busdiensten uit te voeren, ook wel bekend als ‘een concessie verlenen’.

Jeroen Olthof benadrukt: “Het samenvoegen van de twee concessies is een noodzakelijke stap om het openbaar vervoer voor iedereen goed en beschikbaar te houden in Noord-Holland, ongeacht of men in de stad of in een kleiner dorp woont. Het mag geen verschil maken. Iedereen moet met het openbaar vervoer van punt A naar B kunnen reizen, bijvoorbeeld om familie te bezoeken, naar het werk te gaan of naar een onderwijsinstelling. Door als één gebied verder te gaan, wordt het voor vervoersbedrijven aantrekkelijker om deel te nemen aan toekomstige aanbestedingen en een goed aanbod van openbaar vervoer voor beide gebieden te realiseren.” De huidige concessies lopen tot medio 2027 (Haarlem-IJmond) en medio 2028 (Noord-Holland Noord).

Ontwikkelingen

Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden het openbaar vervoer in Noord-Holland. In Noord-Holland Noord dalen de reizigersaantallen, wat resulteert in verminderde opbrengsten voor de vervoerder. In Haarlem-IJmond is er een tekort aan technisch en rijdend personeel. Bovendien hebben stijgende kosten invloed op de vervoerders. Jeroen Olthof merkt op: “We zien dat vervoersbedrijven selectiever worden bij aanbestedingen. We willen vermijden dat we straks geen vervoerder hebben in één of meer van onze OV-gebieden.”

Concessietraject

De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer in drie concessiegebieden in Noord-Holland: Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi & Vechtstreek. Volgens de Wet Personenvervoer 2000 moet de provincie de gebieden na een periode opnieuw aanbesteden. Een nieuwe concessie biedt de gelegenheid om het aanbod van het openbaar vervoer in een gebied te evalueren en indien nodig aan te passen. Jeroen Olthof legt uit: “We kijken niet alleen naar reizigersgedrag, woningbouwplannen en aansluiting op bijvoorbeeld de trein. Bij de selectie van een nieuwe vervoerder willen we ook specifiek streven naar verbeteringen in het openbaar vervoer en de beschikbaarheid voor alle Noord-Hollanders. Hierbij nemen we ook andere vormen van vervoer in overweging, zoals flexibel vervoer en deelauto’s en -fietsen.”

Vervolg

Het voornemen tot samenvoegen wordt besproken met de reizigersadviesraad ROCOV, de betrokken gemeenten en de aangrenzende OV-autoriteiten. In het tweede kwartaal van 2024 nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de samenvoeging.