Houd nu de woningbouw in Schagen bij met dit nieuwe dashboard

Nieuws
Up-to-date over de woningmarkt.
Up-to-date over de woningmarkt. (Foto: Pexels)

SCHAGEN - De woningnood wordt in heel Nederland steeds nijpender en het oplossen daarvan is een van de grote maatschappelijke opgaven van de overheid. Vanaf 28 maart kan iedereen via een dashboard de woningbouwontwikkelingen van gemeente Schagen volgen. De cijfers geven de stand van zaken weer. Behalve dat het een algemeen beeld geeft, kan er ook gekeken worden per kern, per (groot) project of per jaar. De cijfers worden 3x per jaar geüpdatet. Wethouder Simco Kruijer: “De woningbouwmonitor geeft op hoofdlijnen inzicht in de voortgang van ons woningbouwprogramma. Het is mooi oom dit aan onze inwoners te kunnen laten zien.”

Bouwen en betaalbaarheid

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om in de periode 2022 - 2026 te starten met de bouw van 1.600 wooneenheden. Verder zetten we in op een groei van het aandeel betaalbare huur en koop in de totale woningvoorraad. Beide ambities zien we terug in het dashboard. Voor de toekomstige projecten is het vaak nog niet duidelijk hoe de verdeling over de prijsklassen precies uitpakt maar we streven naar minimaal 30% sociale huur en daar bovenop minimaal 40% betaalbare woningen. Dit zijn binnen de gemeente Schagen huurwoningen tot € 1.000 of koopwoningen tot € 355.000, zoals is afgesproken in de Woondeal 2.0

Het woningbouwdashboard is te vinden via deze link.