Begroting 2024 gemeente Schagen sluitend

Politiek
Zorgen over de begroting in de toekomst.
Zorgen over de begroting in de toekomst. (Foto: Unsplash)

SCHAGEN - De begroting 2024 en ook die van 2025 van gemeente Schagen sluit met een positief resultaat. Hiermee behaalt de gemeente de doelstelling om de algemene reserve te vullen tot 8 miljoen. Gemeente Schagen heeft hiermee een stevige buffer opgebouwd om financiële risico’s op te vangen. De gemeente maakt zich echter wel zorgen over de jaren vanaf 2026.

Een groot deel van haar inkomsten krijgt zij van de overheid. Net als alle andere gemeenten in Nederland. Wethouder Financiële Haydar Erol: “Vanaf 2026 past het Rijk de manier waarop zij het geld verdelen onder gemeenten aan. Dit levert veel onzekerheid op. Wij verwachten dan namelijk minder geld van het Rijk te ontvangen. Het is onduidelijk of het Rijk hier een oplossing voor gaat bieden. Wij kiezen er daarom voor om behoedzaam te zijn in deze begroting. Zo willen wij onze stevige financiële basis behouden.”

Gemeente Schagen maakt zich klaar voor de toekomst

In gemeente Schagen voel je je thuis. Iedereen doet mee, iedereen telt mee. En dat wil de gemeente graag zo houden. Zij werkt daarom verder aan kleine en grote projecten. In 2024 gaat dit om onder meer de herontwikkeling van Groenoord, de start van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de ontwikkeling in Muggenburg-Zuid. Ook wordt de nieuwe inclusieagenda vastgesteld en er wordt een start gemaakt met het Burgerberaad.

Openbare avond

Een belangrijk onderwerp voor de gemeente is de leefbaarheid in de kernen. Samen willen we ervoor zorgen dat de gemeente Schagen een fijne plek is om te wonen en te werken. Met regelingen om mensen met weinig inkomen te ondersteunen, het onderhouden en vervangen van het openbaar gebied, het bouwen van betaalbare woningen en andere maatregelen. Op deze manier werken we aan een duurzame toekomst. Door de financiële onzekerheid vanuit het Rijk staat deze opgave wel onder druk en hebben wij de opgebouwde buffer nodig om in te spelen op de vraagstukken van later.

De complete begroting met daarin alle plannen voor 2024 is digitaal te vinden op schagen,begroting-2024.nl. Op 11 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de eerste keer. Deze avond is openbaar; hij begint om 19.30 uur en is online te volgen via de website raadzaamschagen.nl.