Interviews op Stationsplein leveren bijdrage aan participatieplan

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Gemeente Schiedam)

De openbare ruimte rondom station Schiedam Centrum krijgt een nieuwe inrichting wanneer de woningbouwprojecten Terras aan de Schie en s’MAAK gereed zijn. Het ontwerp ervoor ligt er echter nog niet en moet nog worden gemaakt.

Samen met omwonenden, reizigers en betrokkenen zal de gemeente Schiedam na de zomer een plan voor de openbare ruimte van het Stationsgebied ontwerpen. Vooruitlopend op dit participatieproces worden woensdag 29 juni diverse interviews gehouden op het Stationsplein. In opdracht van de gemeente gaat een zogeheten aan de slag om informatie te verzamelen.

Met vragen zoals “Wat leeft er in uw wijk?” en “Wat zijn uw wensen en dromen voor het stationsgebied?” nodigt de Urban Detective passanten uit om hun mening te geven. Ook vinden interviews plaats met een aantal direct betrokkenen in de wijk, zoals een bewoner en de wijkagent. De interviews leveren uiteindelijk een korte, aansprekende video op die de kracht van een plek laat zien: het fundament voor de ontwikkelingen van de toekomst. Na de zomer zal de gemeente omwonenden, reizigers en betrokkenen uitnodigen om mee te denken over het ontwerp voor de openbare inrichting van het gebied rondom het station. Het bureau Kickstad, waarvan de Urban Detective onderdeel is, zal dit participatieproces in opdracht van de gemeente begeleiden.

3500 woningen

Net als andere steden in de Randstad staat Schiedam voor een grote opgave op het terrein van woningbouw: er is behoefte aan woningen, in allerlei typen. In de omgeving van het station Schiedam Centrum hebben zich enkele ontwikkelaars met initiatieven gemeld. De plannen zijn om in dit gebied circa 3500 woningen te bouwen. Deze ontwikkelingen vragen om een goed ingerichte buitenruimte, die aansluit bij de nieuwbouwontwikkelingen en de behoefte van de wijk en de stad. De verschillende projecten (Terras aan de Schie, s’MAAK, Schieveste en de Peperkliplocatie) zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Het doel hiervan is dat iedereen in Schiedam prettig kan wonen, werken, leven, verblijven en zich kan ontwikkelen.

Openbare ruimte

De gemeente Schiedam heeft voor het Stationsgebied een prettige woon- én verblijfsruimte voor ogen. Daarom moet er de komende jaren ook aandacht zijn voor de openbare ruimte hier. De gemeente Schiedam nodigt inwoners daarom uit om mee te denken over deze ontwikkeling. Wat wil men de gemeente meegeven? Of: Wat moeten de plannenmakers en politici absoluut niet vergeten?

Op de website www.schiedistrict.nl staat meer informatie over het participatieproces voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het Stationsgebied.