Kor Kegel.
Kor Kegel.

Het Schiedam van Kor Kegel: Bescherm de driehoek-Joppelaan!

Algemeen

Soms staat er op de lijst van ingekomen stukken van de Schiedamse gemeenteraad een brief met een strekking waarmee ik het geheel eens kan zijn. Ik zie nu een brief van de Midden-Delfland Vereniging over de driehoek tussen de Joppelaan, de Kerkweg en de spoorlijn Schiedam-Delft. Toevallig had ik het twee weken geleden over deze driehoek. Ik schreef over de cultuurhistorische waarde van het gebiedje en dat er hier niet veel woningen bij mogen komen. Als er zuidelijk van de ’s-Gravelandseweg een station Kethel wordt gebouwd – waar ik vóór ben – mag dat geen verstedelijking teweegbrengen in de driehoek-Joppelaan. De Midden-Delfland Vereniging vindt dat ook.

Koos Karssen, oud-burgemeester van Maassluis en inmiddels alweer zes jaar voorzitter van de MDV, schrijft dat de driehoek sinds de herziening van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) in 2021 daar onderdeel van uitmaakt. Dat BPL Midden-Delfland is door de provincie Zuid-Holland vastgesteld op grond van de Wet Natuurbescherming. Voor de Midden-Delfland Vereniging is het een punt van aandacht dat er vanuit het BPL groen-blauwe en recreatieve verbindingen blijven met het groen in de omringende steden.

De driehoek tussen Joppelaan, Kerkweg en Oude Lijn is zo’n schakel tussen het landelijke groen en het stedelijke groen. De Poldervaart met haar groene omgeving met wandel- en fietsroutes maken de driehoek zelfs tot een sleutelgebied: een cruciale schakel tussen stad en land.

Maar het gebied staat onder druk. De gemeente Schiedam heeft plannen om particuliere woningbouw mogelijk te maken door een aantal kavels uit te geven. Er is een hoge verkeersdruk op de Kerkweg door het sluipverkeer tussen Delft en Schiedam. De situatie voor fietsers is er gevaarlijk. De Kerkweg kent ook een hoge parkeerdruk. En dan is er nog de verdubbeling van de Oude Lijn tussen Delft en Schiedam. Dat zal qua oppervlak niet zo’n ramp zijn, maar de bouwschade kan het gebied wel ernstig aantasten. De MDV constateert dat er een buurt- en burgerinitiatief is om de openbare ruimte rond de Sint Jacobuskerk en de verenigingsgebouwen aan de overkant van de Kerkweg groener aan te kleden. De vereniging vraagt het gemeentebestuur om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen, omdat er geen samenhang lijkt te zijn tussen de verschillende plannen. Er zou een integraal ontwikkelingsplan moeten komen, dat oog heeft voor de kwetsbaarheid van het gebied en dat dus voldoende bescherming biedt van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarvoor is het nodig – en dat vind ik een sterk argument van de MDV – om bestaande plannen in de ijskast te zetten. Voor het te laat is.

Ik vind het een uitstekende brief aan de gemeenteraad. Nu de reactie afwachten.

Afbeelding
Code Oranje doet toch niet mee aan verkiezingen Zuid-Holland Politiek 4 feb, 18:07
Afbeelding
Deze 20 partijen doen mee aan Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland Politiek 3 feb, 23:00
Afbeelding
Presentatie Vriendenfles in het museum Algemeen 3 feb, 10:10
Afbeelding
Diplomazwemmen bij het Startblok Algemeen 3 feb, 07:43
Afbeelding
Originele Valentijnsdag-cadeaus? 4 x zo maak je dit jaar écht indruk Algemeen 2 feb, 15:32
Afbeelding
Valentijnsbakactie Team LaMa Gaan Algemeen 2 feb, 15:29
Afbeelding
Etalageruit juwelier op klaarlichte dag ingegooid Passage Schiedam 112-nieuws 2 feb, 15:28
Afbeelding
Roparun Twente - Rotterdam telt 213 teams Algemeen 2 feb, 14:59
Afbeelding
Gondelvaarten waren opmaat tot meer watertoerisme én Offshore Valley Algemeen 2 feb, 12:34
Afbeelding
Nieuwe expositie in De Wissel: Fotocollages met kracht en spanning Algemeen 2 feb, 10:01
Afbeelding
Agenda voor Schiedam Algemeen 2 feb, 08:36
Afbeelding
Provincies: maak van geschenkwoningen Watersnoodramp een rijksmonument Algemeen 1 feb, 20:31
Afbeelding
Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam: 'Waar blijft de tijd?' Algemeen 1 feb, 16:16