Geen schuld en tóch...

zondag 26 maart 2023 15:30 t/m 16:30

Op zondag 26 maart staat de Open Samenkomst in de Plantage Kerk (Lange Nieuwstraat 61) in het teken van de lijdenstijd. Centraal staat daarbij de uitspraak van de stadhouder Pilatus over de aangeklaagde Jezus: “Ik vind geen schuld in Hem.” Hij noemt Jezus zelfs ‘Deze Rechtvaardige’. Toch geeft Hij Hem over om gekruisigd te worden. Is dat een mislukking of…

De samenkomst, waarbij naast de uitwerking van het thema ook ruimte is voor gesprek, zang en ontmoeting met koffie of thee, begint om 15.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.