Dialoog gesprek over “Democratie onder druk”.

maandag 18 september 2023 20:00 tot 21:30

Uitnodiging

In de vredesweek organiseert het Apostolisch Genootschap Nieuwe Waterweg een dialoogavond waarop je je stem kunt laten horen. We gaan samen in gesprek over (on)vrede in onze eigen omgeving en kijken welke problemen daar nu echt leven.

Alleen samen kunnen we werken aan een vreedzame samenleving. Het thema van de Vredesweek is dit jaar: (On)vrede en nu? PAX schrijft op haar website “dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat”.

Ervaar je dat de democratie in Nederland onder druk staat? Zijn buurtbewoners dichterbij of juist verder van elkaar af komen te staan? Voel je je gerepresenteerd door je gemeenteraad? Voel je dat jouw stem er toe doet? En hebben we ook voorbeelden waar het goed gaat in Nederland?

Dit soort vragen komen aanbod tijdens dialoogavonden die georganiseerd worden door het hele land, samen met PAX - ambassades van vrede.