Afbeelding
(Foto: Ambassade van Vrede Schiedam)

Dialoogavond Vredesweek

maandag 18 september 2023 19:45 tot 21:30

In de vredesweek organiseert het Apostolisch Genootschap Nieuwe Waterweg samen met de Ambassade van Vrede Schiedam een dialoogavond waarop je je stem kunt laten horen. We gaan samen in gesprek over (on)vrede in onze eigen omgeving en kijken welke problemen daar nu echt leven.

Alleen samen kunnen we werken aan een vreedzame samenleving. Het thema van de Vredesweek is dit jaar: (On)vrede en nu? PAX schrijft op haar website “dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat”.

Ervaar je dat de democratie in Nederland onder druk staat? Zijn buurtbewoners dichterbij of juist verder van elkaar af komen te staan? Voel je je gerepresenteerd door je gemeenteraad? Voel je dat jouw stem er toe doet? En hebben we ook voorbeelden waar het goed gaat in Nederland?

Dit soort vragen komen aanbod tijdens dialoogavonden die georganiseerd worden door het hele land, samen met PAX - ambassades van vrede.

De dialoogavond in Schiedam vindt plaats op maandag 18 september van 20-21.30 uur  in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Lindeijerstraat 5, 3121JB Schiedam met vocale muzikale omlijsting.

Inloop vanaf 19.45 uur.

Meld je even aan via Dialoogavond - (On)vrede en nu? (apgen.nl)

of      https://www.apgen.nl/locaties/schiedam/districtsactiviteiten/2023/september/dialoogavond---onvrede-en-nu/
dan rekenen we op je met thee/koffie

Voor vragen: w.dullemond@chello.nl