De vrucht van Pasen

zondag 21 april 2024 15:30 tot 16:30

Tijdens de Open Samenkomst van zondag 21 april staat het onderwerp ‘De opstanding uit de doden’ centraal. Dit heeft alles te maken met het Paasfeest.

In 1 Korinthe 15 schrijft de apostel Paulus hier uitgebreid over. Hij wijst op het perspectief dat er voor ons is door Jezus’ opstanding.

Naast de uitwerking van het thema is er tijd voor ontmoeting, zang en gebed. De Samenkomst wordt gehouden in de Plantagekerk, Lange Nieuwstraat 61, Schiedam. Tijd: van 15.30-16.30 uur. Welkom!