Het Schiedam van Kor Kegel: Kennismaking met je nieuwe stad

Column
Kor Kegel.
Kor Kegel. (Foto: )

Schiedam wordt door steeds meer mensen ontdekt. Dat komt door de uitstekende culturele voorzieningen (musea, theater, bibliotheek), het komt door de zich voortdurend vernieuwende horeca en het komt door nieuwbouwprojecten, waarvoor serieuze belangstelling bestaat, vooral ook van buiten de stad.

Nu heeft niet elke nieuwkomer in Schiedam bewust voor deze stad gekozen – soms kon een woningzoekende hier het eerst terecht en dat is het dan – maar Rob Vollaard en Rob van der Stel richten zich op de nieuwe ingezetenen die wel een handje geholpen willen worden bij het ‘inburgeren’ in de stad. Zelf zijn Rob en Rob geboren en getogen Schiedammers die zich zeer betrokken voelen bij de lokale samenleving en ze willen liefst zo veel mogelijk nieuwe Schiedammers deelgenoot maken van hun liefde voor en kennis van de stad.

Begonnen in 2020 hebben ze opnieuw een programma samengesteld, waar ze belangstellenden een veelvoud aan praktische tips geven. Ditmaal op de zaterdagochtend van 25 mei geven ze inzicht in het winkelaanbod, het uitgaan in eigen stad en het openbaar vervoer. Het wordt geen toeristisch uitstapje, maar het gaat wel gepaard met een stukje geschiedenis van de stad en een korte wandeling door de historische binnenstad.

Rob en Rob worden ondersteund door Stichting Centrummanagement, de gemeente, lokale ondernemers en Schiedam Partners, waar je via de website kunt reserveren. De deelnemers ontvangen een goodiebag met presentjes en in september en oktober zijn er nog twee bijeenkomsten.

Ik vind dat een uitermate sympathiek welkom van geïnteresseerde nieuwkomers, zoals ik ook de vermaarde cursus Ken Uw Stad (KUS) van de Historische Vereniging Schiedam een prijzenswaardige introductie vind, waarvan zelfs de hier al langer wonende burgers veel kunnen opsteken. Zestien jaar geleden startte de cursus en elk jaar levert het weer nieuwe Schiedamdeskundigen op, Schiedamologen genoemd, omdat ze over een breed scala onderwerpen deskundig zijn geïnformeerd, van archeologie tot stadsuitbreiding, van visserijverleden tot scheepsbouw, van jeneverindustrie tot levensbeschouwing en ouderenzorg, van sport tot maatschappelijk werk. De cursusleiders en coördinatoren (tot voor kort Derk Gelderblom) zijn allen Schiedammers met een lange staat van dienst en weet je, dat schept een band.

We zien hier kortom prima initiatieven om nieuwe stadsgenoten te introduceren zodat zij hier kunnen aarden, maar er is nog een manier om Schiedam te leren kennen. De krant lezen. Het lokale nieuws volgen. Dat kun je elke dag doen op je eigen tijd en zo steek je steeds iets op. Dan kom je bij de volgende kennismaking bij Rob en Rob of KUS al beter beslagen ten ijs.