Rector Egging ontvangt zondag drieluik over pastoor Vismans

Nieuws
Rudi Atman maakte dit schilderij in combinatie met herinneringen aan de Tempelstraat op Soerabaja, waar hij in zijn jeugd woonde. (zie volledige afbeelding in artikel)
Rudi Atman maakte dit schilderij in combinatie met herinneringen aan de Tempelstraat op Soerabaja, waar hij in zijn jeugd woonde. (zie volledige afbeelding in artikel) (Foto: )

De rector van de Liduina Basiliek, drs. Henri Egging, ontvangt zondag na de H. Mis een geschilderd drieluik ter nagedachtenis aan de legendarische pastoor Paul Vismans (1934-2023).

Door Kor Kegel

Het drieluik is vervaardigd door Rudi Atman, die pastoor Vismans in 2017 al een keer eerder portretteerde ter gelegenheid van diens 50-jarig ambtsjubileum. De Schiedamse tekenaar en schilder Rudi Atman zal het drieluik zelf overhandigen aan pastor Egging, die er een plaats voor bedacht heeft in de pastorie.

Rudi Atman is zelf ook lid van de parochie van de parochie De Goede Herder, waaronder de Liduina Basiliek valt. Het schilderij combineert twee momenten: het afscheid van pastoor Vismans op vrijdagavond en het requiem en de uitvaart daags erna. Centraal staat het altaar met de vele concelebranten. Links en rechts prijken twee portretten van mgr. Vismans, waar hij als het ware zijn aardse afscheid beziet. Zijn geest was duidelijk aanwezig, gezien de wind over de kaarsvlammen. Is het triptiek gesloten, dan ziet men het wapen van de basiliek en het persoonlijke pastoorswapen.

Zondag verschijnt tevens een informatieve herinneringsflyer.

Dankzij pastoor Vismans kreeg de Liduina-verering een nieuwe invulling. Rudi Atman verwerkte Liduina in meer schilderijen. Hij volgde in Bandoeng een opleiding tot architect, maar vond zijn passie in de bijvakken kunstgeschiedenis en tekenen. Hij studeerde in 1969 af aan de Technische Hogeschool Delft. Hij werd docent aan het Instituut voor Internationale Huisvestingsvraagstukken aan de Erasmus Universiteit en ook aan de TU Delft.