Einde in zicht voor voedselbanktuinieren Schiedam, locatie Landvreugd?

Nieuws
Boerderij Landvreugd, waarop de voedselbanktuin staat, wordt verkocht.
Boerderij Landvreugd, waarop de voedselbanktuin staat, wordt verkocht. (Foto: Henk Ravensbergen)

Mogelijk komt er een einde aan het project waarbij getuinierd wordt voor de Voedselbank.

Tien jaar geleden is een aantal vrijwilligers begonnen met het verbouwen van groenten ten behoeve van de cliënten van de voedselbank Schiedam. Eerst op twee locaties; Vijfsluizen en op het terrein van boerderij Landvreugd in Groenoord-zuid. Later is er nog een derde locatie aan toegevoegd; op het Wibautplein. Elke donderdag wordt de oogst bij de Voedselbank Schiedam uitgedeeld.

Drie jaar geleden besloot de gemeente Schiedam de overeenkomst om te kunnen tuinieren op het Wibautplein te beëindigen. Dit omdat er op die plek woningbouw was gepland. Nu, in 2023, is boerderij Landvreugd in de verkoop gezet en zal de tuin waarop groenten wordt verbouwd, als het aan de gemeente Schiedam ligt, binnen dertig dagen na de definitieve verkoop, ophouden te bestaan. 

Henk Ravensbergen, vrijwilliger voedselbanktuin boerderij Landvreugd, kan er met zijn verstand niet bij. “Binnen drie jaar, twee tuinen weg! Twee tuinen waarop tientallen vrijwilligers hun steentje bijdroegen en nog bijdragen om te zorgen dat mensen aan de onderkant van de samenleving toch wat extra groenten toebedeeld kunnen krijgen.”

Botte bijl

Een kleine 10% van de bevolking van Schiedam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum, weet Henk Ravensbergen. “Getalsmatig hebben dus zo’n 7000 inwoners weinig te makken, en elk extraatje is van harte welkom. De tuinen leveren wekelijks een kleine bijdrage om mensen die onder de armoedegrens vallen toch wat gezonde groenten te kunnen laten nuttigen. Het is maatschappelijk niet te verkopen voor een gemeente om ten tweede male, in korte tijd, met de botte bijl dit sociale initiatief verder te verminken; van drie tuinen, drie jaar terug, naar straks één tuin in 2024.”

Henk Ravensbergen hoopt dat de gemeente Schiedam de potentiële koper van boerderij Landvreugd wil verplichten de voedselbanktuin te handhaven. “Zeker nu in de informatiebrochure van de makelaar staat dat de exploitatie van de boerderij een sociale invulling moet behouden die past in de omgeving.”