Gedicht Vredesweek: (On)vrede

Nieuws
Afbeelding
(Foto: )

Omdat we steeds meer van elkaar vervreemd

en steeds vaker langs elkaar heen.

Leven we op gespannen voet,

de verbinding met de ander zoek.

We leven in een tijd waarin verschillen uitvergroot.

De welvaart ongelijk, waardoor de kloof alleen maar groter.

Onvrede zet de samenleving onder druk.

We verdwalen in systemen, groepen mensen onderdrukt.

Men is angstig en onzeker, want de toekomst ongewis.

Hopen we op beter, gaat er weer van alles mis.

Want de wereld staat in brand en we verliezen van de tijd.

Verschuilend achter schermen zo verdoven we de pijn.

In plaats van wijzen naar de ander of verzanden in geweld.

Misschien zouden we vrede moeten vinden in onszelf.

Stadsdichter Jarle Lourens