Met de QR-code naar Park Kethel

Nieuws
De Schiedamse wethouder Petra Zwang en oud-burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland prijzen de inzet van de Vrienden van Park Kethel.
De Schiedamse wethouder Petra Zwang en oud-burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland prijzen de inzet van de Vrienden van Park Kethel. (Foto: Chris Osephius)

Op de Nationale Burendag hebben de Vrienden van Park Kethel een flinke zwieper gegeven aan de naamsbekendheid van het idylische landschapspark middenin de bebouwde kom van Schiedam. Je kunt het park al met een simpele QR-code bezoeken.

Door Kor Kegel

Chris Osephius gaf zaterdag een toelichting bij de informatieborden in het park en de nieuwe wandelroute erlangs en bovenal presenteerde hij de website van de Vrienden en de Facebookpagina van Park Kethel. Daarna werd het wandelpad officieel geopend door wethouder Petra Zwang. Ze vertelde dat ze opgroeide in Groenoord toen de wijk nog in aanbouw was en dat je de boodschappen in Kethel ging doen en dat de kinderen in de polder speelden. Ze kwam met kikkerdril thuis. “Maar als zich het mirakel voltrok dat de bolletjes pootjes kregen, moest ik van mijn moeder de kikkervisjes terug in de sloot gooien,” vertelde ze. Haar boodschap was vooral hoe belangrijk het is dat kinderen in de natuur ervaringen opdoen. Park Kethel heft met zijn rijke polderleven veel natuurwaarden in huis. De vriendenstichting wil die waarden nog aanzienlijk vergroten.

Oud-burgemeester Arnoud Rodenburg van de aan Schiedam grenzende gemeente Midden-Delfland vertelde over zijn bijzondere betrokkenheid bij de Harreweg, waar Park Kethel langs ligt. Zijn grootvader had er de boerderij die nu de Groene Raat heet. “Mijn oma heette Maria de Raat. Mijn vader heeft hier al veel gespeeld en later zou ik hier zelf veel spleen. Daarom weet ik: je moet de polder echt in duiken om het polderleven te leren kennen. Alles vertelt een verhaal. Geultjes liggen er niet zomaar. Een kreekrug heeft betekenis gehad. In delen van Midden-Delfland kun je nog merken dat de Noordzee er ooit vrij spel had,” vertelde Arnoud Rodenburg, voor wie het toespraakje voor de Vrienden van Park Kethel het eerste openbare optreden was sinds hij in juli vorig jaar als burgemeester aftrad. De Kethelse kunstenaar Jaap de Raat was een oudoom van hem. Het Jaap de Raatpad loopt door Park Kethel.

Langs de Harreweg zijn veel landschappelijke elementen bewaard gebleven. Het belang van Park Kethel is dat het al die elementen laat zien. Na een verkorte wandeling eindigde de burendag in de Poldertuin, waar vrijwilligers het gereedschap weer ter hand namen om te snoeien en te ruimen.