Ballet-en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen zet zich in tegen pesten

Nieuws
Ballet-en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen zet zich in tegen pesten.
Ballet-en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen zet zich in tegen pesten. (Foto: PR)

Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen heeft deelgenomen aan de Nationale Week Tegen Pesten. Als voorvechter van een veilige en respectvolle leeromgeving, heeft de dansschool zich toegewijd aan het bestrijden van pesten binnen de dansgemeenschap.

Pesten is een probleem dat helaas nog steeds te vaak voorkomt in de levens van zowel jongeren als volwassenen. Bij de dansschool wordt er bewust omgegaan met het belang van een positieve en ondersteunende sfeer waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen en groeien als dansers en als individuen.

Daarom heeft Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen een eigen anti-pest protocol ontwikkeld, dat centraal staat om pesten te voorkomen en aan te pakken. Het hanteert een streng anti-pestprotocol dat verschillende essentiële elementen omvat. Ten eerste wordt een beleid van ‘Zero Tolerance’ gehanteerd, wat betekent dat de dansschool geen enkele vorm van pesten, zowel online als offline, tolereert. Daarnaast worden de leerlingen actief aangemoedigd om pestgevallen te melden. Tot slot wordt de positieve betrokkenheid bevorderd in de danslessen.

Dit betekent dat er actief gewerkt wordt aan het stimuleren van positieve interacties en teamwork. De dansschool roept andere dansscholen en gemeenschappen op om zich bij ons aan te sluiten en zich in te zetten voor een pestvrije omgeving voor alle dansliefhebbers. Samen kan er een verschil gemaakt worden en een toekomst gecreëerd worden waarin iedereen vrij is van de schadelijke effecten van pesten.

Voor meer informatie over de inspanningen tegen pesten en de dansprogramma’s, verwijst Ballet-en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen je graag door naar hun website: https://www.ballet-endansstudioschiedam.nl/nieuws.