Kinderen leren over natuur en milieu, belangrijk maar die bezuiniging dan?

Nieuws
Door natuur- en milieu-educatie komen stadse kinderen in aanraking met de natuur.
Door natuur- en milieu-educatie komen stadse kinderen in aanraking met de natuur. (Foto: Jan van der Ploeg)

“Het zijn relevante excusies voor stadse kinderen”, vindt Hans Loendersloot van de uitstapjes naar het Natuur- en Milieu-educatiecentrum (NME) aan de Harreweg. “Maar het gemeentebestuur wil bezuinigen en dat kan tot gevolg hebben dat de excursies niet meer of nog slechts ten dele door kunnen gaan”, zegt hij.

Door Kor Kegel

Hans Loendersloot is directeur van de openbare Daltonschool De Klinker in de Geuzenbuurt. Alle zestien groepen van De Klinker gaan tenminste één keer in het schooljaar naar het NME en daar leren ze van alles over de natuur – ze maken fysiek kennis met dieren en planten – en ze leren over milieuvervuiling en klimaatverandering en wat daartegen te doen is. Relevante excursies voor kinderen uit de grote stad.
Hans Loendersloot verwoordt de gevoelens van veel leerkrachten en schooldirecteuren in Schiedam. Alle vierentwintig scholen maken gebruik van het NME-aanbod in Schiedam; ze reserveren digitaal via parelsvanschiedam.nl.
Voor de uitvoering van de natuur- en milieu-educatie, het onderhoud van het reserveringssysteem en het vrijwilligersbeleid ontvangt Code Groen een jaarlijkse subsidie van 96.300 euro, maar het voorstel van burgemeester en wethouders is om dat structureel terug te brengen naar 50.000 euro. Op dinsdag 7 november vergadert de gemeenteraad erover tijdens de begrotingsbehandeling.
Heidi Hoogvliet hoopt dat de gemeente tot inkeer komt. Ze is directeur-bestuurder van Code Groen, voorheen bekend als Stichting Milieu Dichterbij. Ze weet uit ervaring hoe opgetogen de scholieren zijn tijdens de excursies in het polderpark Kethel. Natuur- en milieu-educatie is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Een bezuiniging komt raar over. Andere NME’s in het land worden juist in staat gesteld om hun activiteiten uit te breiden om meer inwoners te leren om duurzamer te leven, hand in hand met de natuur.
Onlangs kwamen nota bene nog twee wethouders bij het NME aan de Harreweg over de vloer, Frans Hamerslag en Petra Zwang, de een om samen met kinderen van KomKids het nieuwe polderpad door Park Kethel te openen, de ander om een wandelpad te openen in de Poldertuin die door de Vrienden van Park Kethel wordt aangelegd. Beide wethouders lieten zich lovend uit over wat er in Park Kethel allemaal gebeurt. Frans Hamerslag noemde het park uniek, omdat het het enige stukje poldernatuur middenin de bebouwde kom van een Nederlandse stad is. Dat zouden toch zo veel mogelijk kinderen moeten kunnen aanschouwen?
De bezuiniging is ingegeven om de begroting in balans te brengen, maar ook omdat bestuur en ambtenarij denken dat er synergievoordelen zijn te behalen als het NME, Irado en natuurcentrum De Boshoek nauw gaan samenwerken. De Boshoek heeft echter al aangegeven geen lessen aan scholieren te kunnen verzorgen en bovendien willen de vrijwilligers van De Boshoek geen vervangend werk doen waar het NME professionele krachten inzet. Irado beheert ook tuinen in Park Kethel. Organisatorisch zou Irado iets voor het NME kunnen betekenen, waardoor Heidi Hoogvliet en haar team zich meer inhoudelijk op de lesstof kunnen concentreren. Uitbreiding van de educatie, waar de gemeenteraad in een motie in november 2021 al om vroeg, is dan niet aan de orde.
Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) laat weten dat het ontzettend jammer zou zijn als de subsidie gehalveerd wordt. “Vanuit SIKO vinden we het belangrijk om kinderen bewust te maken van het belang van de natuur en een gezond milieu. We zetten ons in voor onderwijs over duurzaamheid en klimaatverandering. SIKO-scholen in Schiedam bezoeken het NME-centrum en krijgen les van gastdocenten op school en dat willen we graag voortzetten”, zegt communicatieadviseur Ethel van Deventer.
Heidi Hoogvliet vult aan: “We weten allemaal dat groen enorm goed doet. In het versteende Schiedam hebben we de mogelijkheid om alle kinderen uit de stad in aanraking met de natuur te brengen. Dat wil je toch behouden? Wij zijn in staat om ingewikkelde thema’s te vertalen naar begrijpelijke leuke lessen voor de nieuwe generatie van Schiedam. Bij Code Groen-educatie werken bevoegde leerkrachten.”