M.C.M. de Groot-speld voor André Hertog

Nieuws
M.C.M. de Groot-speld voor André Hertog
M.C.M. de Groot-speld voor André Hertog (Foto: Irado.nl)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de heer André (A.J.) Hertog de M.C.M. de Groot-speld toe te kennen. De heer Hertog krijgt de Schiedamse onderscheiding als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn grote verdiensten en getoonde buitengewone maatschappelijke betrokkenheid op werkgevers- en vrijwilligersgebied in en voor de stad Schiedam. Hij krijgt de speld uitgereikt bij zijn afscheid als directeur van Irado op donderdag 16 november 2023 door burgemeester Jules Bijl.

De heer Hertog is 43 jaar betrokken bij (de voorlopers van) Irado en ruim 23 jaar directeur van het bedrijf. Begin deze eeuw werd N.V. ONS Houdstermaatschappij (het nutsbedrijf van Schiedam) omgevormd met de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen en de onderneming kwam op eigen benen te staan. De omvorming van ONS betekende dat uitvoerende taken in het domein van de openbare ruimte bij Irado werden ondergebracht. De heer Hertog is altijd een bevlogen en baanbrekend directeur van dit bedrijf geweest. Onder zijn leiding is Irado uitgegroeid tot een groot, zelfstandig opererend bedrijf met veel (tevreden) medewerkers. Het is een begrip in diverse omliggende gemeenten, waaronder Schiedam.

Maar de heer Hertog heeft meer gedaan dan vanuit zijn directeurschap mag worden verwacht.
Hij heeft kansen en mogelijkheden benut om mensen die in de maatschappij om wat voor reden dan ook buiten de boot vielen een kans te bieden bij het bedrijf. Zij kregen een kans om zich weer in het maatschappelijke leven te begeven.

Taallessen

De heer Hertog zette zich ook in tegen laaggeletterdheid. In 2015 was maar liefst 43% van de laaggeletterden niet actief op de arbeidsmarkt. Reden om als Irado taallessen te gaan verzorgen met als doel de mensen te laten werken en leren. Dat deze activiteiten ook buiten de onderneming niet ongemerkt bleven, blijkt wel uit het feit dat Irado in 2015 genomineerd is geweest voor de Nationale Alfabetiseringsprijs in de categorie Taalscholing, maar ook de aansluiting van het bedrijf in 2015 bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

Opleidingen

Om mensen kansen te bieden heeft hij er ook voor gezorgd dat Irado incompany MBO 2 opleidingen ging verzorgen, zodat het perspectief van de laaggeletterden op de arbeidsmarkt verbeterde. Met uitzendpartner Randstad werd de afspraak gemaakt dat mensen die bij Irado hun diploma behaalden gegarandeerd werk kregen aangeboden.

Brandersfeesten

Naast zijn werk heeft de heer Hertog zich in de afgelopen 23 jaar ook niet onbetuigd gelaten. Zo heeft hij zich als vrijwillig bestuurslid van de Stichting Brandersfeesten vele jaren ingezet voor de Brandersfeesten en is hij - nog steeds - als lid en vrijwilliger van de serviceclub Lions International Schiedam bij tal van vrijwilligersactiviteiten voor goede doelen betrokken.

Speld

De M.C.M. de Groot-Speld, uitgevoerd in goud met zilver, geeft de grens aan van de stad Schiedam. De onderscheiding is in 2004 ingesteld om personen te eren die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal-maatschappelijk, cultureel-economisch of sportief gebied. M.C.M. de Groot was een Schiedammer die leefde van 1860 tot 1935 en veel heeft betekend voor Schiedam in de periode rond 1900. Hij stelde zijn vermogen in dienst van sociale vernieuwingen. Zo ijverde hij voor de voor de verbetering van de leefomstandigheden van de Schiedamse arbeidersbevolking. Op het gebied van onderwijs, sociale en maatschappelijke zorg, volkshuisvesting en volksontwikkeling drukte hij een stevig stempel.