Defect liftje Havenbogen zorgt voor ongemak - Woonplus zegt herstel toe

Nieuws
Binnen hangt op de liftdeur de mededeling dat je moet omlopen.
Binnen hangt op de liftdeur de mededeling dat je moet omlopen. (Foto: PAUL MEULDIJK)

Al tien maanden doet een lift in het ouderencomplex Havenbogen het niet. Het is een kleine lift, maar het defect zorgt voor groot ongemak. Er wonen veel 80-plussers en ze moeten met hun rollator de trap op en af. Of ze kunnen van een andere lift gebruikmaken, maar dan moeten ze een flinke extra tippel maken naar het aanpalende verpleeghuis Frankeland met zijn recreatieve activiteiten en zorgvoorzieningen.

Door Kor Kegel

Deze week liet Woonplus desgevraagd weten dat de situatie wordt hersteld. Details konden nog niet worden verstrekt, want de onderhoudsmedewerker die het probleem kent komt vandaag van vakantie terug. Dus snel hierna mogen de bewoners van de Havenbogen rekenen op klaarheid. Maar dat er een goed functionerende lift komt, dat zegt Woonplus stellig toe.

Hoogste tijd

Het vrijwilligersteam van de Havenbogen vindt dat de hoogste tijd. “Hoe bestaat het dat nota bene in een ouderenflat tien maanden lang een lift niet gerepareerd wordt?” vraagt deze officieuze bewonersvereniging zich af (de officiële werd opgeheven, omdat er toch niet naar geluisterd werd).

Havenbogen werd in 1996 opgeleverd. Bij het 25-jarig bestaan klaagden de vrijwilligers over achterstallig onderhoud en ze vroegen Woonplus om verfraaiing van plantsoenen, plantenbakken in de entreehal, een schilderbeurt van de brievenbussen en door scootmobiels beschadigde muren – en een tv in de hal met informatie over de leuke activiteiten die er in het belendende Frankeland te doen zijn.

Want Frankeland is belangrijk voor de bewoners van de Havenbogen; ze gaan er eten en spelletjes doen in de Havenzaal en ze maken gebruik van het zwembad, de pedicure en de kapper, het winkeltje en de medische voorzieningen.

Onmisbaar

Het liftje deed het in 2021 nog. Juist voor de belangrijke functie van Frankeland is de lift onmisbaar.

Havenbogen heeft twee liftschachten. De ene staat in de entreehal voorbij de brievenbussen en komt uit op de begane grond. De andere lift is aan de andere zijde van het complex waar zich de kelders bevinden, maar het hulpliftje is nodig om toegang te verschaffen tot de kelders alsmede de gang naar Frankeland langs het zwembad.

Bouwkundig is het hulpliftje niet de fraaiste oplossing. Maar praktisch nut gaat vóór kritiek op de architectuur.

“Omdat dat liftje het niet doet, moeten bewoners met een rollator de trap nemen. Bewoners met een scootmobiel kunnen natuurlijk niet met de trap. Ze kunnen ook kiezen voor de andere lift, maar dan kom je buiten en dan kun je niet vandaar naar Frankeland omdat je dan weer een trappetje op moet en daarde toegangsdeur op slot is. Daar hebben de bewoners de sleutel niet van. Dan moet je dus helemaal om via de Nieuwe Haven en de Sint Liduinastraat naar de hoofdingang van Frankeland en dan binnendoor weer zowat de hele afstand terug. Dat kun je 80- en 90-plussers toch niet aandoen?” zegt het team van vrijwilligers.

De bewoners hoorden dit jaar verschillende geluiden. Woonplus zou van het liftje af willen, omdat het er in 1996 vooral kwam op aandringen van Frankeland terwijl Woonplus het overbodige luxe vond. Ze hoorden ook dat herstel niet mogelijk was. En ze vernamen telkens weer dat het toch gemaakt zou worden.

Reparatie

Het klopt dat de lift wordt gerepareerd, bevestigt Peggy Rohen, communicatieadviseur van Woonplus. De woningcorporatie heeft niet de intentie om het ongemak voor de bewoners te laten voortbestaan. Eerdaags verwacht ze meer duidelijkheid te kunnen geven over de planning van de reparatie.

Havenbogen telt 101 appartementen, verdeeld over vijf etages. Voor 30 woningen draagt de Frankelandgroep huurders voor aan woningcorporatie Woonplus.