Liduina hoort bij Schiedam 750

Nieuws
Jan Bouman maakte in 1957 deze tekening van de grafsteen die oorspronkelijk het graf van Liduina in de Grote Kerk dekte.
Jan Bouman maakte in 1957 deze tekening van de grafsteen die oorspronkelijk het graf van Liduina in de Grote Kerk dekte. (Foto: )

Liduina-verzamelaar Roger Pluijm maakt zich zorgen dat er bij de viering van 750 jaar stad Schiedam in 2025 slechts een ondergeschoven rol wordt toebedeeld aan de heilige maagd van Schiedam, Liduina. Hij zoekt gelijkgestemden om haar een beter podium te geven.

Door Kor Kegel

Punt is dat er niet echt een organisatie meer is die zich de verering en nagedachtenis van Liduina aantrekt. In 1926 werd het Sint Liduina Comité opgericht, waarvan Piet Groenendaal en later diens neef Wim Groenendaal de voortrekkers waren. Samen met verontruste rooms-katholieken richtten Jurriaan Meijer en Martin van der Goes in 1980 de Sint Liduina Vereniging op. Aanleiding was haar zeshonderdste geboortedag. De vereniging gaf een maandstencil uit met ingezonden brieven in een zelfde schrijfstijl en bestond niet langer dan twee jaar, mede omdat Jurriaan Meijer pastoor werd in Hilversum.

Rond 2013 richtte Ruud Poels, actief in de Historische Vereniging Schiedam, de Sint Liduina Commissie op. Er zaten leden in van het kerkbestuur, Roger Pluijm en pastor Lidwien Meijer, maar er was nogal verloop door het vertrek van rector Henri Egging en pastoor Charles Duynstee. Mogelijk treden de nieuwe vicaris en de nieuwe diaken toe. Als verwoed documentalist van aan Liduina gerelateerde aangelegenheden stelde Roger Pluijm voor om een volledig overzicht te maken van Liduina-gedenkdagen in de komende jaren.

Vooreerst vindt hij het belangrijk dat voldoende Schiedammers zich inspannen om de viering van 750 jaar stadsrechten in Schiedam in 2025 niet voorbij te laten gaan aan de bijzondere betekenis die Liedewyde (1380-1433) in de lokale én internationale geschiedenis heeft gehad. Zij is de enige Noord-Nederlandse vrouwelijke heilige in de roomse kerk en een van de bekendste heiligen in Nederland. Haar relikwieën verblijven in de Liduina Basiliek in Schiedam. Over de hele wereld zijn scholen, verpleeghuizen en instituten naar haar genoemd.

Na een val op het ijs in 1396 brak Liduina een rib, waarna zich een abces ontwikkelde dat niet wilde genezen. Ze raakte bedlegerig voor de rest van haar leven. Gelegen op haar ziekbed troostte zij armen en noodlijdenden die van heinde en verre kwamen en vroeg zij zelfs vermeerdering van lijden ter bekering van zondaars en ter bevrijding van zielen uit het vagevuur.