Samenwerking AOV, CDA, en OPS brengt verhuiswensen ouderen onder de aandacht

Nieuws
Partijen brengen verhuiswensen on de de aandacht.
Partijen brengen verhuiswensen on de de aandacht. (Foto: stockphoto)

Al decennialang stijgt het aantal 65-plussers in ons land gestaag en deze trend zet zich naar verwachting voort in de komende jaren. Volgens de kernprognose van het CBS uit 2022-2070 zal het aantal 65-plussers in 2040 oplopen tot 4.800.000. Een groeiende groep ouderen, vooral 80-plussers, wordt geconfronteerd met de uitdagingen van wonen en zorg.

In Nederland zijn bijna een miljoen huishoudens 55-plussers, waarvan ruim een miljoen 75-plussers zijn. Huiseigenaren onder de ouderen worden steeds talrijker, wat de rol en de woonwensen van ouderen op de woningmarkt steeds belangrijker maakt.

Tijdens een recente bijeenkomst over wonen en zorg voor ouderen deelde de fractie van het CDA Schiedam mee dat het AOV al onderzoek deed naar woonvormen voor ouderen, geïnspireerd door elders in het land gestarte initiatieven. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een samenwerking tussen AOV, CDA Schiedam en OPS, met als focus het dossier ‘Verhuiswens ouderen’. Na een bijeenkomst op 7 december en gesprekken met betrokken burgers en organisaties, kwamen er vragen naar voren waar geen direct antwoord op was.
Onderzoeken hebben aangetoond dat ouderen minder vaak verhuizen in vergelijking met jongere huishoudens. Het merendeel van de ouderen woont tevreden en verhuist alleen bij concrete redenen, vaak gerelateerd aan gezondheid of zorgbehoefte. Het Grote 55-plus Woonwensenonderzoek van de Vereniging Eigen Huis bevestigt dit beeld. Tijdens de bijeenkomst en gesprekken is gebleken dat wonen een prioritair onderwerp is voor ouderen en dat er aandacht moet zijn voor voldoende passende woningen. In dit kader hebben AOV, CDA Schiedam en OPS schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.