Samenhuizen streeft naar woongemeenschap in of rond Schiedam

Nieuws
De groep brengt een werkbezoek aan de Hof van Heden in Hoogvliet, waar al vijftien jaar ervaring bestaat met een wooncollectief.
De groep brengt een werkbezoek aan de Hof van Heden in Hoogvliet, waar al vijftien jaar ervaring bestaat met een wooncollectief. (Foto: Rita Koudenburg)

Elke zes weken vergaderen ze en er zijn al enkele nieuwsbrieven verschenen. Acht Schiedammers, een Vlaardinger en een Rozenburger hopen binnen een paar jaar te komen tot een woongemeenschap van ongeveer 25 huishoudens.

Door Kor Kegel

Ze zijn allen rond de zestig jaar, maar zouden het liefst ook jongeren en gezinnen in de woongemeenschap hebben. Een locatie hebben ze nog niet en de financiering is ingewikkeld, maar ze hebben met elkaar wel wat deskundigheid om daar uit te komen. Mirjam Veldhoven verzorgt de externe communicatie: “Waar denk je aan bij het woord woongemeenschap? Een woongroep, een commune, vrije normen? Wij hebben een aantal uitgangspunten met elkaar vastgelegd en die vormen een leidraad. Wij willen zo duurzaam mogelijk wonen en leven. Het is een pluspunt als apparaten zoals wasmachines en drogers gedeeld kunnen worden, mogelijk ook fietsen en auto’s. En we vinden een groene omgeving belangrijk.”

Geregeld brengt de kerngroep een werkbezoek aan vergelijkbare projecten elders. Zo waren ze recentelijk te gast bij de Hof van Heden op de Meeuwenplaat in Hoogvliet. Het is een ‘dorpje’ van zestig veelkleurige huizen met een grote ecologische tuin. Leerzaam en inspirerend, maar iets te groot om het beheersbaar te houden. Zo was het net als in de Schiedamse wijk Sveaparken de bedoeling dat de Hof van Heden gevrijwaard zou worden van schuttingen tussen de tuinen, maar dat is toch niet geheel gelukt.

Het is een pluspunt als apparaten gedeeld kunnen worden

Samenhuizen Zuid-Holland zoekt bij voorkeur een locatie in Schiedam of anders wel ergens binnen een straal van twintig kilometer rond Schiedam. “We hebben ons afgevraagd of de aankoop van een flinke boerderij mogelijk zou zijn, maar dan stuit je al gauw op het probleem dat de voorzieningen op te grote afstand zijn”, zegt Mirjam Veldhoven. Ze komt uit Schiedam-West, een dichtbevolkte wijk, en de mogelijkheden zijn hier schaars, zoals toch al in verstedelijkt gebied. Hiertoe zal de kerngroep contact opnemen met de gemeente, buurgemeenten, woningcorporaties en andere mogelijke financiers.
“We willen wonen met verschillende generaties, met huur- en koopwoningen om zo veel mogelijk diverse mensen bij elkaar te hebben. Zo blijft er leven in de brouwerij. Maar een woningcorporatie denkt in de eerste plaats aan huurwoningen en een projectontwikkelaar aan koopwoningen.”

“We gaan uit van een woongemeenschap, waarbinnen de huishoudens een eigen woning hebben, en met gemeenschappelijke ruimte waar gekookt, gegeten en bijgepraat kan worden en waar je ook gewoon met je hobby bezig kunt zijn. We willen wonen op een manier die contacten met andere bewoners vergroot. In een situatie dat de bewoners naar elkaar omkijken, is er een algemeen welbevinden en kan ook de behoefte aan zorg van buitenaf langer worden uitgesteld”, zegt Mirjam Veldhoven.
Waarom alleen wonen, als samen van meer waarde kan zijn? Samenhuizen Zuid-Holland is makkelijk te vinden op Facebook. Wie belangstelling heeft, kan zich het best eerst inleven in hoe het in de praktijk zal gaan. De kerngroep vraagt om actieve betrokkenheid. “Beslissingen worden met elkaar genomen.” Daarom heeft de kerngroep zaterdag gekozen voor de verenigingsvorm.
De werkgroepen zijn in de weer met de logische vragen in de beginfase. Wat zijn de mogelijkheden om het financieel voor elkaar te krijgen? Welke samenwerkingspartners zijn er te vinden? Waar zijn geschikte locaties voor handen? Wie een bijdrage aan het denkproces wil leveren of de nieuwsbrief wil ontvangen, kan een mailtje sturen:
samenhuizenzh@gmail.com.