Investering van 150 miljoen euro om OV uit slop te trekken

Zakelijk
Jeffrey Keus, MRDH-portefeuillehouder OV Exploitatie.
Jeffrey Keus, MRDH-portefeuillehouder OV Exploitatie. (Foto: Archief/Erwin Dijkgraaf)

Er wordt waarschijnlijk 150 miljoen euro geïnvesteerd in het openbaar vervoer in onze regio. Dat maakt de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) op 15 november bekend. De financiële injectie is bedoeld om vervoerders HTM, RET en EBS uit het slop te trekken.

Geschrapte haltes, bussen die niet rijden en vertragingen: voor een deel zijn ze te wijten aan de financiële situatie van het openbaar vervoer. Vervoerders HTM, RET en EBS worstelen al een tijdje met hun financiële situatie, onder meer door de gevolgen van de coronacrisis. 

Corona en energieprijzen

In de coronatijd verdwenen er OV-haltes, omdat er te weinig gebruik werd gemaakt van het OV. Weinig of geen passagiers in bus of tram, betekende minder inkomsten terwijl de kosten doorgingen. Dat leverde enorme tekorten op. MRDH kwam de vervoerbedrijven toentertijd met 379 miljoen euro tegemoet, maar dat was niet voldoende om te voorkomen dat er haltes werden geschrapt. Na corona kwam het gebruik niet op het oude niveau terug; medio 2022 bleef het nog met 30% achter. 

Andere factoren waarmee het OV te kampen heeft zijn stijgende energieprijzen, ziekteverzuim en personeelstekorten.

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is nu akkoord met een investering van 150 miljoen euro in het openbaar vervoer. HTM, RET en EBS kunnen daarmee volgens de commissie de gevolgen van de coronacrisis achter zich laten en het openbaar vervoer leveren dat de metropoolregio nodig heeft.

Essentieel

Jeffrey Keus (MRDH-portefeuillehouder OV Exploitatie): “Het openbaar vervoer is essentieel voor belangrijk maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Van wonen naar werk of studie, naar familie, vrienden of er lekker op uit: we kunnen niet zonder bus tram of metro. In een groeiende metropoolregio, die inzet op duurzaam vervoer en waarin mensen onderling verbonden zijn moet je van goed OV op aan kunnen. Met deze grote investering kunnen de vervoerders het OV leveren dat de metropoolregio nu en in de toekomst nodig heeft. “

Grote stap

Anton Rottier (voorzitter adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH): “De raadsleden in de adviescommissie zijn actief betrokken bij dit traject. Op basis van ons advies hebben de wethouders Mobiliteit een belangrijk en goed besluit kunnen nemen. Deze forse investering is een grote stap om de continuïteit van het openbaar vervoer in onze metropoolregio te borgen. Dat is belangrijk voor onze inwoners. Zij moeten van goed en voldoende openbaar vervoer kunnen rekenen.”

Nog niet formeel

Om het toenemend aantal inwoners van de metropoolregio ook de komende jaren het metro-, bus- en tram-vervoer te bieden dat nodig is, moet nu geïnvesteerd worden, vindt de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH. Nu deze commissie akkoord is met de plannen, moet het algemeen bestuur zich op 15 december nog over de financiële kant van de plannen uitspreken.  Daarna zijn de investeringen in het openbaar vervoer formeel vastgesteld.

Voorgeschiedenis

Wethouders van de MRDH deden medio 2022 al een dringend beroep op het kabinet om een financieel vangnet voor 2023 te creëren voor het openbaar vervoer. Daarop maakte op vrijdag 8 juli 2022 staatssecretaris Vivianne Heijnen bekend dat er een financiële regeling kwam vanuit het Rijk om het schrappen in de dienstregeling van het OV te voorkomen.

Donderdag 12 oktober 2023 maakte het kabinet bekend extra geld beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de OV-tarieven in 2024 omhooggaan. Zonder dat geld zou het nodig zijn geweest om de OV-tarieven in 2024 met 11,72 procent te verhogen.